Aktualności:

Dzień Wiosny 2016

 

 

 

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

WYJĄTKOWE  KOBIETY – 8 MARCA

Zamieszczono 08 kwietnia  2016 r.

 Ewelina Kamińska-Sawicka, Aleksandra Kuczkowiak, Tomasz Karolczyk

   

 

8 marca przedstawicie Samorządu Uczniowskiego przygotowali konkurs dla dziewcząt z klas IV-VI oraz Gimnazjum. Każdą klasę reprezentowały trzy uczennice, które dzielnie walczyły o tytuł: Miss inteligencji, Miss elegancji oraz Miss sportu. Dziewczyny zachwycały pięknym strojem, błyskotliwymi odpowiedziami na trudne pytania oraz niezwykłą sprawnością fizyczną. Najwięcej punktów, a tym samym Miss poszczególnych kategorii zostały:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Miss elegancji - Wiktoria Redka

Miss sportu -  Maja Łagan

Miss inteligencji - Zuzanna Ciągło

 

            GIMNAZJUM

Miss elegancji - Martyna Tyrka

Miss sportu - Julia Myjak

Miss inteligencji - Jowita Jasiurkowska

E. Kamińska – Sawicka

A. Kuczkowiak

T. Karolczyk

-------------------------------------------------------------------------

SZKOLNY KONKURS

RECYTATORSKI „SMERFIK”

Zamieszczono 08 kwietnia  2016 r.

 Ewelina Kamińska-Sawicka, Ewa Kantorowska, Anna Laskowska

   

 

        Corocznie, najmłodsi uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych biorą udział w konkursie recytatorskim „Smerfik”. Po zmaganiach klasowych,               1 marca odbył się etap szkolny, do którego przystąpiło  17 uczniów z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III SP. Młodzi artyści prezentowali wiersze tych znanych ale i mniej popularnych poetów. Oczekiwanie na obrady jury uprzyjemniły popisy wokalne oraz recytatorskie: Nikoli Garbacz, Emilii Adamczyk, Hani Płonki, Julii Pawlak i Marty Świątek.

Po występach nastąpił moment najważniejszy- odczytanie wyników, wręczenie dyplomów oraz nagrodzenie zwycięzców, którzy będą reprezentowali szkołę podczas zmagań miejskich. Poniżej prezentujemy zwycięska listę:

 

W KATEGORII  KLAS „0”

I MIEJSCE – MAJA ROGOWSKA  - ODDZIAŁ 0 A

W KATEGORII KLAS I-II

I MIEJSCE – NINA CZYŻOWSKA - KL. II C

W KATEGORII KLAS III

I MIEJSCE – ANNA MAJEK – KL. II B

E. Kamińska – Sawicka

E. Kantorowska

A. Laskowska

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

PEGAZIK 2016

Zamieszczono 08 kwietnia  2016 r. Aleksandra Kuczkowiak, Krystian Ogrodnik

   

      18 lutego 2016r. w naszej szkole odbył się SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI ,,PEGAZIK''. W rywalizacji konkursowej wzięło udział 23 recytatorów z klas IV-VI i II gimnazjum. W kategorii "młodsi" tj. uczniowie IV - VI klas szkoły podstawowej prezentowali jeden utwór - wiersz lub fragment prozy.

W kategorii "starsi" - uczniowie gimnazjum przedstawili dwa utwory: wiersz i fragment prozy.

Po burzliwych obradach komisja konkursowa wybrała 10 laureatów z klas IV-VI i 2 laureatki z klasy II gimnazjum . Uczniowie ci będą reprezentować naszą szkołę 25 lutego 2016r..  w gminnym etapie XXI Dolnośląskiego   Konkursu   Recytatorskiego ,,Pegazik''. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wyniki końcowe przedstawiają się następująco:

 

 KATEGORIA,,MŁODSI''

Martyna Baranowska klasa V,,a''

Kornelia Dmochowska klasa V,,a''

Julia Pawlak klasa V,,a''

Hanna Płonka klasa V,,a"

Julia Kużma klasa V,,b''

Wiktoria Redka klasa V,,b''

Patrycja Bąbel klasa VI ,,a''

Maja Łagan klasa VI ,,a''

Wiktoria Świkszczo klasa VI ,,a''

Wiktoria Górowska klasa VI ,,a''

 

 KATEGORIA,, STARSI''

Katarzyna Franckowiak klasa II ,,a'' gimnazjum

Martyna Kuczkowiak klasa II,,a'' gimnazjum

 

                                                                         Aleksandra Kuczkowiak

                                                                             Krystian Ogrodnik

 

-------------------------------------------------------------------------

OTWARTA SZKOŁA

Zamieszczono 20 marca  2016 r. Ewelina Kamińska-Sawicka

 

   

 

12 marca 2016 r. w ZSS odbył się Dzień Otwarty. W czasie sobotniego przedpołudnia szkołę odwiedziły dzieci, które we wrześniu 2016 r. rozpoczną edukację w klasach zerowych oraz pierwszych. Tego dnia można było obejrzeć występy najmłodszych uczniów, zwiedzić klasy, porozmawiać z nauczycielami oraz wziąć udział w zajęciach integracyjnych. Wszystkich zaproszonych przywitała dyrektor ZSS Pani Katarzyna Kawka, która przedstawiła ofertę na nowy rok szkolny 2016/2017.

Wielu zainteresowanych zwiedziło szkolną świetlicę, salę multimedialną i komputerową. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia: plastyczne, muzyczne, świetlicowe, biblioteczne oraz zabawy językowe. W trakcie zajęć plastycznych dzieci mogły wspólnie wykonać wiosenne bociany. Jak co roku wiele radości sprawiły zajęcia ruchowe wraz z torem przeszkód, za pokonanie którego maluchy otrzymywały słodkie upominki. Na świetlicy szkolnej na dzieci czekały starsze koleżanki, które rozweseliły przyszłych przedszkolaków malowaniem ich twarzy oraz wręczaniem balonów. Zamiast tradycyjnych ciast gości częstowano zdrowymi sałatkami i koreczkami owocowymi, przygotowanymi przez klasę III B.

       Przypominamy, że zapisy do oddziałów przedszkolnych dla dzieci czteroletnich i pięcioletnich oraz klas pierwszych trwają do końca marca! Podania do pobrania na stronie www.zss-boguszow-gorce.eu/page9.html oraz w sekretariacie szkoły. Serdecznie zapraszamy.

Ewelina Kamińska-Sawicka

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

 

Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Zamieszczono 20 marca  2016 r. Urszula Szmidt

   

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest między innymi wspomaganie dzieci w rozwoju fizycznym. W naszej szkole lekcje wychowania fizycznego dla maluchów nigdy nie są nudne. Na tym etapie edukacji nie zdarza się, że ktoś zapomina stroju lub przynosi zwolnienie od rodziców, ponieważ nie lubi tego rodzaju zajęć. Tu dzieci mogą zarówno zagrać w uwielbiane przez nie gry zespołowe, zmagać się z torami przeszkód, wykonywać ćwiczenia równoważne na przyrządach jak i od niedawna w sposób bardzo komfortowy, bo na miękkich matach rozwijać swoją sprawność fizyczną, uczyć się przyjmowania właściwej postawy, zadbać o swój kręgosłup poprzez właściwy trening zdrowotny w pojedynkę jak i w parach,  oczywiście  mając na uwadze bezpieczeństwo współćwiczącego. Uśmiech dzieci jest gwarancją  tego, że warto było poczynić nową inwestycję.

Urszula Szmidt

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

Szkolny Konkurs Ortograficzny ,,Mistrz Ortografii” dla klas  I–III

Zamieszczono 20 marca  2016 r. Ewa Kantorowska

    Konkurs przygotowała Ewa Kantorowska                                       Rok szkolny 2015/2016

W dniu  29.02.2016r. w szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny ,,Mistrz Ortografii”

 Do konkursu przystąpiło 42  uczniów z klas I – III edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcieli sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne.

   

 Celem konkursu ortograficznego było:

1.Szerzenie wśród uczniów nawyków nad poprawnością ortograficzną, a zarazem zwrócenie uwagi na poprawną pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi i gramatyczno-stylistycznymi.

2.Zdobycie przez uczniów umiejętności poprawnego pisania.

3.Rozwijanie uzdolnień i umiejętności.

4.Podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych.

5.Wyrabianie czujności ortograficznej i odpowiedzialności za napisane słowo.

6.Uwrażliwienie na piękno języka ojczystego.

 

   Treść dyktanda dostosowana była do możliwości uczniów dla poszczególnych klas I, II i III.

W czasie pisania dyktanda, oprócz troski o poprawność, doszło jeszcze napięcie, czy uda się nadążyć z pisaniem.

 

Zwycięzcy konkursu

Klasy Ia i Ib

    1. kl.Ia / 1 bł.

    2. kl.Ib / 2 bł.

    3. kl.Ib / 2 bł.

 

Klasy IIa,  IIb,  IIc

1.      Rumiński Krzysztof    kl. IIb / 0 bł

  2.      Jarosiński Nikolas       kl. IIa / 2 bł.

3.      Świetlik Tomasz         kl. IIa  / 3 bł

4.      Wójcik Szymon           kl. IIb / 3 bł.

 

                                        Klasy IIIa                                          

1.      Wawrzyńczyk Krzysztof                 kl. IIIa / 1 bł.    I m-c

2.      Trojnar Bartosz                              kl. IIIa / 2 bł.    II m-c

 

      Dnia 09 marca  w Zespole Szkół Samorządoych w Boguszowie-Gorcach  ogłoszono wyniki  Szkolnego Konkursu Ortograficznego  ,,Mistrz Ortografii” dla klas  I– III.   W uroczystości udział wzięli uczniowie kl I -III wraz z wychowawcami oraz zaproszeni goście: Pani Maria Świetlik Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Pani Katarzyna Kawka Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach. Konkurs przygotowała i przeprowadziła  Pani Ewa Kantorowska.   Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe medale a mistrzowie z poszczególnych kategorii wiekowych obdarowani zostali pięknymi piórami. Nagrody te podobnie jak w roku ubiegłym ufundowała Pani Maria Świetlik Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach. Uczniowie, którzy popełnili najmniej błędów otrzymali  gry dydaktyczne oraz materiały promujące nasze miasto, które przekazał Pan Waldemar Kujawa Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc.  Ponadto organizator przygotował pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników. Na zakończenie Pani Dyrektor i Wiceprzewodnicząca RM pogratulowały wszystkim uczestnikom konkursu, życząc im powodzenia i jak najlepszych wyników w nauce.

Ewa Kantorowska

        -------------------------------------------------------------------------

 

Szkolny Konkurs  „Ładnie Piszę”  dla klas I–III

Zamieszczono 20 marca  2016 r. Ewa Kantorowska

   

Konkurs przygotowała Ewa Kantorowska                                       Rok szkolny 2015/2016

      Szkolny Konkurs ,,Ładnie Piszę” dla klas I-III odbył się 22.02.2016r. dla uczniów kształcenia zintegrowanego, gdyż od klasy pierwszej kształtujemy w uczniach nawyki kształtnego pisania  i estetycznego prowadzenia zeszytów.

W konkursie ,,Ładnie Piszę” wzięło udział 46 uczniów.  

    Celem konkursu było uwrażliwienie uczniów już w kształceniu zintegrowanym na estetykę prowadzenia zeszytów oraz prawidłowy kształt i łączenie liter. Rozbudzenie u uczniów ambicji poprawnego i starannego pisma.

Komisję konkursową  /Jury (zeszyty oceniali) nauczyciele: pani  Monika Buzarewicz, pani Aleksandra Kuczkowiak oraz pan Adam Mazur. Wychowawcy klas wybrali zeszyty uczniów najstaranniej prowadzone.

   Komisja konkursowa oceniając zeszyty uczniów brała pod uwagę cały proces pisania:

- kształt liter,

- prawidłowe łączenie liter,

- pisanie w liniaturze,

- czytelność i przejrzystość pisma oraz ogólny wygląd zeszytu. Zeszyty podzielono na trzy kategorie wiekowe: klasa I, klasa II i klasa III.

   Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie Pani Dyrektor  pogratulowała wszystkim uczestnikom konkursu, życząc im powodzenia i jak najlepszych wyników w nauce.

Zwycięzcy konkursu  ,,Ładnie Piszę”

 

Klasy I

1.Sazanowicz Aleksandra

2.Wańczyk Jan

3.Sus Szymon

 

Klasy II

1.Jabłońska Martyna

2.Świetlik Tomasz

3.Misiak Amelia

4.Perz Julia

5.Rumiński Krzysztof

6.Czyżowska Nina

7.Dziedzic Laura

 

Klasy III

1.Andrzejewska Aleksandra

2.Fiebelkorn Magdalena

3.Wójcik Michał

4.Oldecka Oliwia

5.Sawicki Oskar

Ewa Kantorowska

-------------------------------------------------------------------------

„Narodowy  Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

Zamieszczono 12 marca  2016 r. Krystian Ogrodnik

   

    Upamiętniliśmy Żołnierzy Wyklętych, żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, walczącego z sowieckim okupantem.  W uroczystym apelu przedstawiliśmy sylwetki niektórych postaci, wśród nich st.strz. Stefanii Firkowskiej, ps. „Feluś”, ppor.Edwarda Taraszkiewicza, ps. „Żelazny”, płk.Łukasza Cieplińskiego, ps. „Pług”, Danuty Sochówny, ps.”Rad” czy mjr. Edwarda Szendzielarza, ps. „ Łupaszka”. Uczniowie naszej szkoły, wcześniej, 28 lutego, mieli zaszczyt uczestniczyć w masowej imprezie , Biegu Pamięci „Tropem Wilczym” organizowanym w Wałbrzychu. Są nimi uczniowie klas IV i V- Nataniel Kluss, Martyna Baranowska, Dawid Mączkowski. Biegi odbywające się w 160 miastach w Polsce i zagranicą cieszą się coraz większym zainteresowaniem, zachęcamy do włączenia się w przyszłym roku większej liczby uczniów naszej szkoły. Organizator dziękuje uczniowi klasy IVb, uczniom i uczennicom Va i Vb oraz uczennicom klasy IIa gimnazjum za pomoc w przygotowaniu apelu.

Krystian Ogrodnik

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Podsumowanie wyników klasyfikacji za śródrocznej w roku szkolnym 2015/2016

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5

 

          

v w szkole podstawowej w  kl. 4-6 uczy się aktualnie 101 uczniów,

v  bez ocen niedostatecznych  jest sklasyfikowanych   94 uczniów, co stanowi  93,1%

 

Średnie uzyskane przez poszczególne klasy:

v  4,33  -  kl. 5a – wych. p.  K. Ogrodnik

v  4,06  - kl. 4 a – wych.  R. Bizoń

v  3,66  – kl. 4 b – wych. p. M. Buzarewicz

v  3,57  – kl.  6a –  wych. p. K. Hull

v  3,48 - kl.  5 b- wych.  A. Kuczkowiak

Uczniowie z najwyższą średnią w szkole podstawowej w I semestrze:

v I   Hanna Płonka – kl. 5 a -   średnia ocen  5,27 , zachowanie wzorowe                                     

v I   Marta Świątek  – kl. 5 a- średnia ocen    5,27,  zachowanie wzorowe                                       

v II  Patrycja Bąbel- kl. 6 a - średnia ocen     5,18, zachowanie wzorowe   

v III  Maja Łagan – kl. 6 a –  średnia ocen      5,09 zachowanie wzorowe

v III  Julia Pawlak – kl. 5 a -   średnia ocen    5,09 zachowanie wzorowe

v III  Marta Kaczmarek – kl. 4 a  średnia ocen    5,09 zachowanie wzorowe                                                             

Pozostali uczniowie ze średnia powyżej 4,75:

v Zuzanna Ciągło - kl. 4 a  średnia ocen    5,00  zachowanie wzorowe                                                            

v Paulina Karasiewcz – kl. 6 a  średnia ocen    5,00  zachowanie bardzo dobre                                                            

v Dariusz Kujtkowski – kl. 6 a  średnia ocen – 5,00  zachowanie wzorowe 

v Martyna Baranowska -  kl. 5 a  średnia ocen – 4,91  zachowanie wzorowe 

v Julia Kuźma - kl. 5b   średnia ocen – 4,90  zachowanie wzorowe   

v Wiktor Garwol - kl. 5 a   średnia ocen – 4,82  zachowanie wzorowe    

v Wiktoria Siarkiewicz kl. 5a   średnia ocen – 4,82  zachowanie bardzo dobre                                   

v Karol Madaliński  kl. 4b   średnia ocen – 4,82  zachowanie wzorowe                                                      

v Aleksandra Wiśniewska – kl. 6a  średnia ocen – 4,81  zachowanie bardzo dobre

v Juliana Sokołowska  kl. 6a  średnia ocen – 4,80  zachowanie bardzo dobre

Średnie z poszczególnych przedmiotów

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5

Lp.

Przedmiot

Średnia

 

 

Kolejność

 

 

1.

 

Religia/etyka

4,04

IV

 

2.

 

Język polski

3,47

VIII

 

3.

 

Język angielski

3,35

X

 

4.

 

Historia i społeczeństwo

 

3,41

 

IX

 

5.

 

Przyroda

3,83

VII

 

6.

 

Matematyka

3,29

XI

 

7.

 

Zajęcia techniczne

3,97

VI

 

8.

 

Zajęcia komputerowe

4,21

II

 

9.

 

Muzyka

 

4,36

 

I

 

10.

 

Plastyka

4,01

V

 

11.

 

Wychowanie fizyczne

 

4,20

 

III

 

ŚREDNIA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  I SEMESTRZE : 3,82      

Uczniowie ze 100% frekwencją – 5 osób

- w kl. 4a : 1  - Julia Prusak

- w kl. 5a:  1 – Dawid Mączkowski

- w kl. 5 b: 2 – Kacper  Żur, Adrian Świątkowski

- w kl. 6a:  1 – Aleksandra Wiśniewska

        

GIMNAZJUM  NR 2

W roku szkolnym 2015/2016 uczy się 84 uczniów.

v  bez ocen niedostatecznych  jest sklasyfikowanych  75 uczniów, co stanowi 89,3 %  

 

Średnie uzyskane przez poszczególne klasy:

v 3,62 -  kl. 2 a – wych. p. A. Kogut

v 3,29 – kl. 3 a – wych. p. B. Mandziej

v  3,28-  kl. 1 a – wych. p. A. Zwierko

Uczniowie z najwyższą średnią w gimnazjum w I semestrze:

v I miejsce -  Tomasz Chojnacki – kl.  2 a (g) – średnia ocen –  5,21, zachowanie wzorowe

v II  miejsce -  Jowita Jasiurkowska – kl.  2 a (g) – średnia ocen – 4,93,  zachowanie wzorowe

v III  miejsce - Katarzyna Franckowiak – kl. 2 a (g) – średnia ocen – 4,80, zachowanie wzorowe

v Natalia Słabaszewska – kl. 1 a (g) ) – średnia ocen – 4,79, zachowanie wzorowe

Średnie z poszczególnych przedmiotów

Gimnazjum  Nr 2

Lp.

 

Przedmiot

Średnia            

 

Kolejność

 

1.

 

Religia/etyka

 

4,15

 

II

 

2.

 

Język polski

 

3,25

 

IX

 

3.

 

Język angielski

 

3,11

 

XII

 

4.

 

Język niemiecki

 

3,10

 

XIII

 

5.

 

Matematyka

 

3,12

 

XI

 

6.

 

Zajęcia techniczne

 

4,02

 

IV

 

7.

 

Informatyka

 

4,06

 

III

 

8.

 

Muzyka

 

4,19

 

I

 

9

 

Plastyka

 

4,06

 

III

 

10.

 

Wychowanie fizyczne

 

3,81

 

VI

 

11.

 

Historia

 

3,02

 

XIV

 

12.

 

Wiedza o społ…

 

 

3,29

 

VIII

 

13.

 

Fizyka i astronomia

2,92

 

XVI

 

14.

 

Chemia

 

3,00

 

XV

 

15.

 

Biologia

 

3,43

 

VII

 

16.

 

Geografia

 

3,14

 

X

 

17.

 

Edukacja dla bezp…

 

3,92

 

V

 

18.

 

Zajęcia artystyczne

 

3,81

 

VI

 

ŚREDNIA   GIMNAZJUM NR 2  W  I SEMESTRZE : 3,42                                                         

Jeden uczeń  kl. 1 a  Kamil Radzikowski  osiągnął  100% frekwencję.

-------------------------------------------------------------------------

 

 

Zespół Szkół Samorządowych

ul. Staszica 5, 58-371 Boguszów-Gorce, tel/fax. 074 844 03 60

e-mail: pspnr5@wp.pl