Z życia szkoły:  

"Spójrz Inaczej"

Zamieszczono 19 listopada  2017 r. Barbara Mandziej

 

13 października 2017 r. nasza szkoła została zgłoszona do projektu Ewaluacja programu Spójrz Inaczej. W czasie trwania naboru zgłoszono do udziału w projekcie  66 placówek, 96 klas VII i 192 nauczycieli z całej Polski. Spośród nich wylosowana próbę badawczą składająca się z 24 klas VII. Do tych klas przypisanych zostało 48 nauczycieli. Prawdopodobieństwo znalezienia się wśród wylosowanych klas wynosiło 25%. W wyniku przeprowadzonego losowania nasza  szkoła znalazła się w grupie badawczej. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostały dwie klasy i czterech nauczycieli. Klasa VII a jako klasa kontrolna (bez realizacji programu Spójrz Inaczej), do której przypisano nauczycieli –  p.Barbarę Mandziej i p.Monikę Buzarewicz, i klasa VII b jako klasa eksperymentalna (realizacja programu Spójrz Inaczej) do której przypisano p. Aleksandrę Kuczkowiak i p.Ewelinę Kamińską – Sawicką. W obu klasach będą prowadzone badania ewaluacyjne.

W dniach 20 -22 października wytypowani nauczyciele brali udział w szkoleniu w Lesznie pod Warszawą przygotowującym nauczycieli do prowadzenia badania ewaluacyjnego (tzw. PreTest). Zgodnie z ustalonym terminem 07,08,09 listopada 2017 r. zostały przeprowadzone ankiety w obu klasach (tzw. PreTest).

Najbliższe szkolenie realizatorów programu Spójrz Inaczej odbędzie się w Lesznie w dniach 19-22 listopada 2017 r. o efektach dalszej pracy będziemy informować.

                                                                            Notatkę sporządziły:

                                                                            Barbara Mandziej

                                                                            Monika Buzarewicz

                                                                           Aleksandra Kuczkowiak

                                                                       Ewelina Kamińska - Sawicka

-------------------------------------------------------------------------

Nasza szkoła realizuje projekt

„EWALUACJA PROGRAMU SPÓJRZ INACZEJ

w klasach VII i VIII nowej szkoły podstawowej”

Zamieszczono 19 listopada  2017 r. Ewelina Kamińska-Sawicka

 

          Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. B. Malinowskiego w Boguszowie – Gorcach spełniła kryteria i została zakwalifikowana do programu „EWALUACJA PROGRAMU SPÓJRZ INACZEJ  w klasach VII i VIII nowej szkoły podstawowej”. Głównym celem projektu jest wdrożenie w zakwalifikowanych klasach programu „Spójrz Inaczej” oraz zbadanie wpływu programu na:  

- rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych oraz postaw prozdrowotnych uczniów z klas VII-VIII;

- podejmowanie przez nauczycieli działań ukierunkowanych na radzenie sobie z niepożądanymi zachowaniami uczniów.

      W trakcie realizacji projektu zakwalifikowani nauczyciele z naszej szkoły, czyli: P. Barbara Mandziej, P.Aleksandra Kuczkowiak, P.Monika Buzarewicz i P.Ewelina Kamińska–Sawicka, zostaną przygotowani do realizacji rekomendowanego programu „Spójrz Inaczej”. 

Projekt potrwa do czerwca 2019 r.

       Program wychowawczo - profilaktyczny „Spójrz Inaczej" stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Program uczy rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające. Scenariusze zajęć w programie są tak opracowane, by mogli je realizować wychowawcy ze swoimi zespołami klasowymi.  Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi i obejmują pięć działów tematycznych, ważnych dla profilaktyki uzależnień, które są spiralnie rozwijane w kolejnych latach:

1. Przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji.

2. Funkcjonowanie w grupie.

3. Budowanie poczucia własnej wartości.

4. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.

5. Troskę o zdrowie i problemy uzależnień.

       Program „Spójrz Inaczej” został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od ponad 15 lat jest wprowadzany w wielu szkołach podstawowych, gimnazjach i świetlicach socjoterapeutycznych w Polsce.

 Więcej o programie na stronie: http://www.spojrzinaczej.pl

Ewelina Kamińska-Sawicka

-------------------------------------------------------------------------

Spotkanie z himalaistą Krzysztofem Wielickim

Zamieszczono 19 listopada  2017 r. Natalia Południak 

„W górach musisz wykonać pewien wysiłek bez zapłaty. Jest to mistyka, szukanie czegoś wyjątkowego. Do tego trzeba mieć wyobraźnię i filozofię życiową. Nie każdego na to stać, nie każdemu się chce. Bo w górach nie ma granic, tam się szuka wolności. A samo przebywanie w górach łagodzi, eliminuje agresję. Są elementy rywalizacji, ale rywalizacji z wyznaczonym celem, a nie z przeciwnikiem.”

                     Krzysztof Wielicki

 

        Biblioteka pod Atlantami zorganizowała  w dniu 3 listopada 2017 roku spotkanie z wybitnym himalaistą Krzysztofem Wielickim. Spotkanie odbyło się w sali Multimedialnej Filii Bibliotecznej  na Podzamczu. Zainteresowanie było tak duże, że zabrakło miejsc siedzących. W prelekcji pana Wielickiego wzięły udział  uczennice klasy 2 a gimnazjum: Ewelina Kwiatkowska, Martyna Lewkowicz i Maja Łagan wraz z wychowawczynią Natalią Południak. Krzysztof Wielicki jest piątym człowiekiem na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum i pierwszym, który stanął zimą na Evereście, Kanczendzondze i Lhotse. Podczas rozmowy z panem Wielckim mieliśmy wrażenie jakbyśmy znali się od lat. Trzymamy mocno kciuki za pomyślne zdobycie K2. Do  zobaczenia na szlaku.

Natalia Południak

-------------------------------------------------------------------------

Symboliczne światełko dla tych, którzy odeszli

Zamieszczono 19 listopada  2017 r. Ewelina Kamińska-Sawicka

 

      Pierwsze dni listopada to czas zadumy, przemyśleń, wspomnień związanych z osobami, które od nas odeszły. W związku z Dniem Wszystkich Świętych oraz Dniem Zadusznym, Samorząd Uczniowski zorganizował wyjście na cmentarz w Boguszowie - Gorcach w celu uprzątnięcia zaniedbanych i opuszczonych grobów.

      31 października, chętni uczniowie z ogromnym zaangażowaniem, w atmosferze ciszy i spokoju, oczyścili groby i alejki z jesiennych liści, umyli pomniki, usunęli wypalone znicze… Ku pamięci o zmarłych, dzieci zapaliły znicze na zapomnianych grobach.

       Zarząd Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami, chciałby serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy aktywnie włączyli się w tegoroczną zbiórkę zniczy oraz  porządkowanie grobów.

Opiekunowie

Samorządu Uczniowskiego

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

Zamieszczono 05 listopada  2017 r. Anna Banaszek

 

      26.10.2017 r. w oddziałach przedszkolnych odbyła się uroczystość  „Pasowania na przedszkolaka” naszych najmłodszych milusińskich z grup  „Motylki” i „Misiaczki”. W tym bardzo ważnym dniu z naszymi przedszkolakami byli licznie przybyli rodzice i dziadkowie, ale również zaproszeni goście pan Burmistrz Waldemar Kujawa, Przewodnicząca Rady Miasta pani Sylwia Dąbrowska, pani Maria Świetlik Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Sekretarz Miasta pani Irena Dzilińska, radna pani Irena Kułakowska, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Dorota Świątek oraz pani Dyrektor Katarzyna Kawka.

      Przedszkolaki przedstawiły przybyłym gościom program artystyczny, w którym zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne oraz taneczne. W gronie przedszkolaków piosenką i tańcem powitali nas starsi koledzy z grup „Słoneczka” i „Biedroneczki”. Później dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, a całości dopełniła Pani Dyrektor Katarzyna Kawka, która "zaczarowanym" ołówkiem pasowała każdego przedszkolaka, gratulując i wręczając pamiątkowy dyplom. Na koniec uroczystości na wszystkich czekała miła niespodzianka w postaci słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców, upominków ufundowanych przez pana Burmistrza Waldemara Kujawę oraz słodkości dla wszystkich przedszkolaków od Rady Rodziców naszej szkoły.

      Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i wspieranie naszych najmłodszych przedszkolaków.

Anna Banaszek

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

BAL JESIENI

W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

Zamieszczono 05 listopada  2017 r. Renata Mika

 

            Mimo, iż opadają liście i jest chłodno, jesienią wcale nie musi być smutno. Jesień mieni się różnobarwnymi kolorami i jesienią też można bawić się na balu. Taki BAL JESIENI odbył się w poniedziałek 30. 10. 2017 r. w naszym przedszkolu. Tego dnia było wyjątkowo jesiennie. Wszystkie dzieci przybyły do przedszkola w kolorowych, jesiennych strojach. Rodzice i dzieci przygotowały ciekawe i pomysłowe stroje jesienne. Pomysłów w przygotowaniu strojów nie zabrakło rodzicom naszych przedszkolaków.  Na balu bawiły się: jeże, wiewiórki, muchomory, liście, Pani Jesień, jarzębinki, owoce i warzywa.  Na holu w kolorowych strojach, przy jesiennej dekoracji, dzieci z grup „Motylki”, „Misie”, Biedroneczki i „Słoneczka” wesoło bawiły się przy jesiennych piosenkach przedszkolnych oraz utworach z pierwszych list przebojów. Barwne korowody, pociągi i koła zachęcały dzieci do wspólnej zabawy. Uczestnicy balu bawili się doskonale, czego dowodem były przepiękne uśmiechy na twarzach dzieci a więc nasz bal możemy uznać za bardzo udany.

Pierwszy BAL JESIENI przysporzył wszystkim (jak się okazało również i rodzicom podczas przygotowań) wiele radości i z pewnością stanie się coroczną tradycją naszego przedszkola. Gratulujemy Rodzicom  wspaniałych pomysłów na dziecięce stroje, a dzieciom życzymy miłych wspomnień z tegorocznego balu jesieni.

                                                                                                         Renata Mika

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA

Zamieszczono 05 listopada  2017 r.

Ewelina Kamińska-Sawicka, Urszula Szmidt

 

            18 października 2017 r. w Centrum Kulturalno - Kongresowym WITOLD, odbyło się Pasowanie na Ucznia.  W uroczystości wzięły udział klasy pierwsze z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 i. B. Malinowskiego w Boguszowie – Gorcach. Uczniowie w towarzystwie rodziców, dziadków oraz wychowawców przedstawili bogaty program artystyczny. Tego dnia nie zabrakło również: Pani Ireny Dzilińskiej - Sekretarz Miasta Boguszów – Gorce, Pani Marii Świetlik - Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej wraz z Radnymi, Prezydium Rady Rodziców oraz Pani Katarzyny Kawki – Dyrektor PSP nr 5. Na ten niezwykły dzień czterdziestu pierwszoklasistów czekało od dawna, a przygotowania trwały od początku roku szkolnego i wymagały ogromnego zaangażowania ze strony uczniów.

      Część artystyczna przygotowana pod czujnym okiem wychowawców: Pani Urszuli Szmidt i Pani Eweliny Kamińskiej - Sawickiej, była popisem umiejętności wokalnych, tanecznych i recytatorskich. Uczniowie w pięknych, galowych strojach udowadniali wszystkim zebranym, że są już gotowi, aby stać się pełnoprawnymi uczniami. Przypomnieli zgromadzonym popularne piosenki z repertuaru dziecięcego: Bo co może mały człowiek, Kolorowe kredkiHej, ho, pierwsza klasa, Ślubowanie. 

      Po części artystycznej dzieci odważnie złożyły ślubowanie, podczas którego przyrzekali: dbać o dobre imię klasy i szkoły, szanować innych, czcić ojczyznę oraz uczyć się tego, co piękne i dobre. Kolejnym podniosłym dla pierwszoklasistów wydarzeniem było pasowanie na ucznia, którego dokonała Pani Dyrektor przez symboliczne dotknięcie każdego dziecka ,,dużym ołówkiem”.

       Przemówienia Sekretarz Miasta i Dyrektor PSP nr 5 oraz upominki dla dzieci, przygotowane przez rodziców, przybyłych gości, wprowadziło wszystkich zgromadzonych w wyjątkowy nastrój.

      Część oficjalną zwieńczył poczęstunek, zorganizowany przez rodziców. Przy bogato zastawionych stołach, czekały na pierwszoklasistów pióra oraz pamiątkowe dyplomy, które były symbolem tej ważnej uroczystości.

      Wychowawcy klas pierwszych serdecznie dziękują: wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie sali, poczęstunku, dekoracji i przekazywali cenne wskazówki dotyczące uroczystości oraz Centrum Kulturalno – Kongresowemu WITOLD za udostępnienie sali na występ.

E. Kamińska – Sawicka

U. Szmidt

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

Pamiętamy…

Zamieszczono 05 listopada  2017 r. Urszula Szmidt

 

Na cmentarzu płomyki złote

 i groby w chryzantemach.

 Ludzie przyszli tu z myślą o tych,

 których już nie ma.

H. Bechler

 

      W roku szkolnym 2016/2017 obecna klasa 2 a gimnazjum wraz z wychowawczynią Natalią Południak objęli opieką grób legionisty pana Wincentego Ciaciek. W dniu 30 października 2017 roku uczniowie udali się na cmentarz komunalny w Gorcach i zapalili znicze na jego grobie.

                                     Natalia Południak

-------------------------------------------------------------------------

In memoriam…

Zamieszczono 05 listopada  2017 r. Natalia Południak

 

Ryszard Przymus "Znicze" 
Palą się znicze... 
Przypominają, 
Że ktoś odchodzi, 
Inni zostają. 

Pośród cmentarzy 
Cichych uliczek 
Jak wierna pamięć - 
Palą się znicze... 

 

        Dr ks. Józef Krysowski kochał młodzież i całe swoje życie poświęcił dla niej i dla kapłaństwa. Po opuszczeniu Sokala przybył na Ziemie Odzyskane i przez kilka lat był proboszczem w naszym kościele pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w Gorcach. Pochowany został na miejscowym cmentarzu. Uczniowie klasy 2 a gimnazjum wraz z wychowawczynią Natalią Południak po raz kolejny przed Świętem Zmarłych zapalili znicze na grobie księdza.

                                Natalia Południak

-------------------------------------------------------------------------

„Światełko pamięci”

na byłym cmentarzu ewangelickim

w Boguszowie-Gorcach

Zamieszczono 05 listopada  2017 r. Natalia Południak

 

 

Joanna Kulmowa "W Zaduszki" [fragm.]

Tu jest pamięć i tutaj świeczka.

Tutaj napis i kwiat pozostanie.

Ale zmarły gdzie indziej mieszka

na wieczne odpoczywanie.

 

     Już po raz piąty pani Natalia Południak wraz z uczniami klasy 2 a gimnazjum: Patrycją Bąbel, Dariuszem Kujtkowskim, Mają Łagan, Wiktorią Kaczmarczyk, Pauliną Karasiewicz, Eweliną Kwiatkowską, Oliwią Tyczkowską, Martą Świtalską  i Aleksandrą Wiśniewską wybrała się na były cmentarz ewangelicki w Boguszowie, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze pod pomnikiem. Tym razem zastał nas bardzo nieprzyjemny widok,  niestety tablica została zniszczona przez wandali.

                                   Natalia Południak

-------------------------------------------------------------------------

Bicie rekordu w  resuscytacji

Zamieszczono 22 października  2017 r. Urszula Szmidt

 

      W dniu 16 października 2017 roku  uczniowie naszej szkoły brali udział w biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, który  odbył się  na terenie CKK  „Witold”  . Celem tej ogólnopolskiej akcji było wspólne promowanie nauki pierwszej pomocy.  Razem  z uczniami innych boguszowskich szkół , Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  jednostkami OSP, panem Adamem Kosińskim z Pokojowego Patrolu WOŚP przez 30 min nieustannie na 6 stanowiskach prowadziliśmy akcję resuscytacji.  Dziękujemy pani Katarzynie Bernaś za zorganizowanie Rekordu , a paniom z Klubu „Igiełka” za poczęstunek.

                                   Uczniowie klasy 7a, 4 a i 4 b oraz opiekun Urszula Szmidt

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

Ogólnopolski sukces naszych biegaczy

– najlepsza szkoła

im. Bronisława Malinowskiego w Polsce!

Zamieszczono 22 października  2017 r. Anna Zwierko

 

W dniu 30 września w Grudziądzu odbyły się XXXVI Międzynarodowe Biegi im. Bronisława Malinowskiego. Nasza szkoła nosi jego imię, więc uczniowie ze szkoły podstawowej wzięli w nich udział pod opieką p. Anny Zwierko i p. Karoliny Jaworskiej. Do Grudziądza pojechaliśmy już w piątek 29 września, żeby wziąć udział w spotkaniu poświęconemu Bronisławowi Malinowskiemu w szkole noszącej jego imię z udziałem Magdaleny Fularczyk – Kozłowskiej, mistrzyni olimpijskiej w wioślarstwie w Rio de Janeiro, a także rodziny Bronka. Uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w zajęciach integracyjnych, a następnie po kolacji udaliśmy się na nocleg, by odpocząć przed zawodami. W sobotę zaraz po śniadaniu, spacerkiem wybraliśmy się na stadion Centralny. Wzięliśmy udział w prezentacji szkół noszących imię B. Malinowskiego podczas oficjalnego otwarcia. Uczniowie startowali na dystansie 800 m. W kategorii dziewcząt roczników 2006-2007 wzięły udział dwie siostry Zonenberg. Natalia zajęła 25 miejsce, a Julia 4 miejsce. W tej kategorii wystartowały 432 zawodniczki. W kategorii dziewcząt 2004-2005 Martyna Baranowska zajęła 10 miejsce na 299 startujących. Chłopcy w tej samej kategorii wiekowej osiągnęli wyniki: Oliwier Sazanowicz 5 miejsce, Kamil Olejniczak 20 miejsce, Szymon Garwol 23 miejsce i Dawid Mączkowski 62 miejsce. Wystartowało 322 zawodników. Łącznie punkty zdobyte przez wszystkich reprezentantów dały naszej szkole 1 miejsce w kategorii szkół im. Bronisława Malinowskiego. Wszyscy uczestnicy dostali koszulki i medale, a Julia i Oliwier również nagrodę w postaci bonu. Nagrody wręczała Iga Baumgart, brązowa medalistka mistrzostw świata w sztafecie 4x400 m. Po zjedzeniu obiadu i odbiorze nagród w świetnych humorach, z ogromnym pucharem wróciliśmy pociągiem do Boguszowa – Gorc. Wszystkim uczestnikom jeszcze raz bardzo gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia J

Anna Zwierko

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

XVII Dzień Papieski

Zamieszczono 22 października  2017 r. Adam Mazur

 

       W dniu 16 października 2017 roku obchodziliśmy XVII dzień papieski, którego hasło to „Pójdźmy naprzód z nadzieją”. Społeczność naszej szkoły uczestniczyła w prezentacji, która odbyła się w naszym kościele parafialnym.

Nadzieja to słowo, które w nauczaniu Jana Pawła II pojawia się bardzo często. Ale oprócz tego, że o niej nauczał to także sam był jej świadkiem, nie stracił jej kiedy umierała mu mama, siostra, brat, wreszcie ojciec. Nie stracił jej podczas wojny i okupacji, nie stracił w ciężkich czasach komunizmu, nie stracił po zamachu ani w chorobie, ani wtedy gdy już nie mógł nauczać, bo stracił głos.

      Był papieżem nadziei bo niósł nadzieję. Kiedy 16 października 1978 my Polacy usłyszeliśmy, że Karol Wojtyła został papieżem w nasze serca wstąpiła nadzieja: nadzieja na wolność,  na niepodległość, na prawo do godnego życia. I ta nadzieja się spełniła. Miejmy nadzieję, że nasza Ojczyzna i świat zrozumie, że wolność to nie samowola bo samowola to zawsze czyjaś niewola dlatego „Pójdźmy naprzód z nadzieją”.

Adam Mazur

-------------------------------------------------------------------------

Dzień Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego

Zamieszczono 15 października  2017 r. Krystian Ogrodnik

 

Na czym polegał fenomen Polskiego Państwa Podziemnego? Otóż tylko w Polsce w okresie II wojny światowej  działały rozbudowane struktury administracyjne, wojskowe, sądownicze cieszące się akceptacją społeczeństwa. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 27. września Dniem Polskiego Państwa Podziemnego podczas obrad w 1998 roku. Posłowie wyrazili szczególną wdzięczność twórcom , działaczom i wszystkim, którzy z narażeniem życia walczyli o niepodległość ojczyzny.

Tradycją w naszej Szkole stały się obchody Dnia PPP i apel upamiętniający tamte wydarzenia. Oprócz krótkiego przedstawienia działalności konspiracyjnego państwa, uczniowie mieli możliwość obejrzenia nowej produkcji Instytutu Pamięci Narodowej- film „Niezwyciężeni”. Na twarzach co najmniej kilkorga uczniów zauważono łzy wzruszenia…

Dodatkowo na lekcjach historii nauczyciele omówili większość scen i w ten sposób przybliżyli treść zaprezentowanego filmu. Uroczystość przygotowała klasa VII a z wychowawcą i p. Katarzyną Hull.

Krystian Ogrodnik

  

-------------------------------------------------------------------------

FILHARMONIA NA WESOŁO

Zamieszczono 10 października  2017 r. Anna Banaszek

 

      W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła rozpoczęła współpracę  z Agencją Artystyczną „Wartki”, która organizuje audycje muzyczne „Filharmonii na wesoło”, czyli mini recitale edukacyjne dla dzieci.

Na audycję składa się wykonanie kilku utworów muzycznych, prezentacja instrumentu przewodniego oraz okalająca całość opowieść tematyczna. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu z dziećmi z oddziałów przedszkolnych i uczniami edukacji wczesnoszkolnej.

    Tematem przewodnim  koncertów w roku szkolnym  2017/2018 jest  "Śladami Słynnych Postaci Literackich".

      29. 09. 2017 r. na pierwszym z koncertów mogliśmy się przenieś w czasy „sprawiedliwych bandytów” Robin Hooda i Zorro. Słuchaliśmy opowieści o życiu i dokonaniach bohaterów, która przeplatała się cudownymi tematami muzycznymi znanymi z filmów. Usłyszeliśmy oraz pojedliśmy próbę wspólnego śpiewania melodii przewodniej, która będzie nam towarzyszyć przez cały rok szkolny pt. „Wraz z muzyką” do melodii „Despacito” Luis'a Fonsi. Audycja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem przez wszystkie dzieci już nie możemy doczekać się kolejnego spotkania.

 

Tematy kolejnych audycji:

X-  LONDYŃSKA MGŁA Sherlock Holmes / William Fogg

XI - MAGICZNE SZTUCZKI Harry Potter / Pan Twardowski

XII-  W ZIMOWEJ SZACIE Gerda i Kaj / Ebenezer Scrooge

I-  PŁASZCZ I SZPADA Trzej Muszkieterowie / Kapitan Fracasse

II-  PODRÓŻE W NIEZNANE Guliwer / Kapitan Nemo

III-  SZKOLNE PARYPETIE Pan Kleks / Pinokio

IV-  NA DZIKIM ZACHODZIE Winnetou/ Szeryf Wyatt Earp

V-  BEZLUDNE WYSPY Robinson Crusoe / Tarzan

VI-  CZARNA FLAGA Jakub Hak , Piotruś Pan / Pipi Lansztrung

Anna Banaszek

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

BIEDRONECZKI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W STADNINIE KONI

Zamieszczono 10 października  2017 r. Renata Mika

 

       Wszystkie dzieci uwielbiają zwierzęta, a szczególnie te, których nie można trzymać w domu. Stąd też nie lada wydarzeniem była wycieczka przedszkolaków z oddziału przedszkolnego do pobliskiej stadniny koni. Przejażdżka na grzbiecie konia i ognisko - to największe atrakcje, jakie na BIEDRONECZKI czekały w staninie przygotowane przez właścicielkę Panią Dorotę Budz – Roszczyk. Dla wielu dzieci wycieczka do stadniny koni była pierwszą okazją do tego, aby bliżej poznać te zwierzęta, dowiedzieć się, w jaki sposób je pielęgnować i dbać o nie, utrzymując w dobrej kondycji i zdrowiu. Przedszkolaki słuchały ciekawostek o koniach oraz zadawały przeróżne pytania typu: Co jedzą konie? Jak się nazywają? Który koń jest najstarszy, a który największy itp. Ogromną atrakcją i przyjemnością dla Biedroneczek była przejażdżka na koniu w siodle pod czujnym okiem Pani Doroty i Pani Eli. Pobyt w stadninie zakończył się wspólnym pieczeniem kiełbasek, słodkim poczęstunkiem oraz zabawą na terenie gospodarstwa. Serdeczne podziękowania kierujemy do Pani Doroty Budz – Roszczyk oraz Pani Elżbiety Budz za serdeczne przyjęcie przedszkolaków, oraz za cierpliwość i wyrozumiałość, a przede wszystkim za przekazanie cennych informacji o koniach, a także za przeprowadzenie wyjątkowych zajęć w plenerze. Dziękujemy również rodzicom, którzy włączyli się w pomoc w zorganizowaniu wycieczki.

      Dzieci były zachwycone wycieczką, która dostarczyła wszystkim wiele radości i niezapomnianych chwil.

                                                                                                          Renata Mika

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

Europejskie Dni Ptaków  

na obozie ornitologicznym nad Bukówką

Zamieszczono 10 października  2017 r. Anna Kogut

 

          Dzięki uprzejmości pani Małgorzaty Pietkiewicz z Wrocławskiej Grupy Obrączkarskiej ODRAi pana Piotra  Wasiaka z Sudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego, uczniowie klasy IV a, wraz z wychowawcą  panią Anną Kogut i  uczniowie klasy IV b  wzięli udział w zajęciach terenowych na obozie obrączkarskim. To już szósty sezon obozu nad zbiornikiem Bukówka. Miejsce wybrane przez ornitologów, okazało niezwykle trafione i cenne w badaniach awifauny i dróg migracji Sudetów. W  tym roku zaobrączkowano już ponad 2,5 tysiąca ptaków, należących do 71 gatunków. Miejsce jest również „magiczne”, surowy górski klimat, zimne noce, poranne mgły, obóz „ochrzczono” tajemniczą postacią z Doliny Muminków- Buką.

       Nasi uczniowie bardzo lubią odwiedzać obóz, nie tylko z tego powodu, że mogą obserwować, jak wygląda praca obozu „od kuchni”, brać udział w  obchodach, zobaczyć, jak wyglądają sieci ornitologiczne, jak dużej wprawy wymaga umiejętność wyplątania odłowionych ptaków, przyglądać się pomiarom i zakładaniu obrączek, ale najważniejszy jest ten bezpośredni kontakt. Mogą potrzymać żywego ptaka, który odlatuje z ich rąk, pochodzić pomiędzy dzikimi zaroślami, oglądać tamy bobrów, tropy ptaków na błocie, czy w końcu sami skoczyć do błota.

      Ptaki dopisały, wszyscy chętni mogli z własnych rąk wypuścić, wcześniej zaobrączkowanego ptaka, chociaż modraszki mają w zwyczaju „ szczypać w palce” i  niektórzy rezygnowali z tej przyjemności.

      A w przerwie atrakcje: chodzenie w kaloszach po błocie, odpoczynek przy ognisku, pieczenie kiełbasek, wspólne rozmowy i „ Dzień chłopaka ” nad Bukówką, bo o   słodkim poczęstunku pomyślała Zuzia.

     W drodze powrotnej  ptaki wodne  nad zbiornikiem Bukówka, uczniowie mogli popatrzeć na pływające w oddali ptaki przez lunetę, zaobserwować: liczne stado kaczek krzyżówek, czernice, perkozy dwuczube, czy łabędzie nieme, które nie bojąc się, podpływały do dzieci. Mogli również wskoczyć w kaloszach do wody, niektórzy sprawdzili pojemność swoich kaloszy, a że pogoda dopisała, zabawa była przednia.

Zajęcia edukacyjne prowadzili dla uczniów pani Małgorzata Pietkiewicz ( kierownik obozu),  pan  Piotr Wasiak – ornitolog  z Sudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego, za co serdecznie dziękujemy, i opiekun grupy Anna Kogut.

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

Sukces Nataniela Kluss z PSP nr 5

Zamieszczono 10 października  2017 r. Renata Bizoń

 

      23 września odbył się Finał Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej, który zakończył trwające kilka miesięcy zmagania kolarzy górskich. Zawody odbywały się w różnych miejscowościach, a poszczególni wójtowie i burmistrzowie objęli patronatem uczestników w poszczególnych kategoriach. W kategorii „Żak”, I miejsce w klasyfikacji generalnej wywalczył sobie  uczeń PSP nr 5 w Boguszowie-Gorcach Nataniel Kluss, otrzymał on również Puchar Wójta Gminy Czarny Bór. Nataniel ma  12 lat. Od dwóch lat uprawia kolarstwo górskie trenując w klubie KKW SUPERIOR WAŁBRZYCH, w kategorii Żak. Nataniel bierze udział w wielu zawodach w kraju i za granicą zajmując w nich czołowe miejsca. W czerwcu, w Nowej Rudzie wywalczył sobie  Mistrzostwo Dolnego Śląska w swojej kategorii. Zbiera również punkty dla swojej szkoły. W klasyfikacji szkół podstawowych o Puchar Prezesa Dolnośląskiego Związku Kolarskiego dzięki Natanielowi szkoła zajmuje 8 miejsce na 32 szkoły.

Nataniel dużo czasu poświęca swojej pasji – trenuje 5 razy w tygodniu. Są to treningi siłowe-na hali, MTB i szosowe. Obecnie trenuje i ściga się na  rowerze TREK SUPERFLY 6. Jest to rower przystosowany typowo do kolarstwa górskiego. Posiada amortyzator rock-shox reba rl i napęd SRAM GX. „Moim wzorem do naśladowania jest Nino Schurter i mój kolega, kolarz górski- Filip Helta.”- mówi Nataniel. „Zachęcam innych do uprawiania kolarstwa górskiego, ponieważ jest to świetna dyscyplina sportowa dostarczająca wielu emocji.” Warto dodać, iż Nataniel potrafi pogodzić swoją pasję z obowiązkami szkolnymi, osiąga bowiem bardzo dobre wyniki w nauce. Gratulujemy i trzymamy kciuki za przyszłe sukcesy w tej ekscytującej dyscyplinie.

Renata Bizoń

-------------------------------------------------------------------------

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

Zamieszczono 30 września  2017 r. Angelika Wietecka

 

        20 września 2017 r. w naszych oddziałach przedszkolnych grupy I, II, III, IV tj. SŁONECZKA, BIEDRONECZKI, MOTYLKI I MISIE w holu wspólnie obchodziły OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA poprzez wspólne tańce, pląsy i zabawy integracyjne. Panie Magdalena Kosińska i Angelika Wietecka przywitały dzieci zabawą „Echo” następnie dzieci przedstawiały to co potrafią robić przedszkolaki. Chętne dzieci wykonywały zadania ukryte w balonikach. Wszyscy bawili się wyśmienicie przy wesołych rytmach muzyki. Podczas wspólnego świętowania nie zabrakło również niebieskich baloników i niebieskich strojów. Dzieci również podzieliły się wiedzą na temat tego jak być dobrym przedszkolakiem i co lubią robić w przedszkolu. Dzieci bawiły się nie tylko w swoich grupach, ale również wspólnie z dziećmi i wychowawcami ze wszystkich grup, co umożliwiło lepsze poznanie społeczności przedszkolnej. Wspólna zabawa była bardzo udana i sprawiła dzieciom wiele radości. Na zakończenie zabawy wszystkie przedszkolaki otrzymały pamiątkowe medale i jak na prawdziwe świętowanie przystało nie zabrakło łakoci i słodkości.

Angelika Wietecka

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

Zamieszczono 30 września  2017 r. Magdalena Kosińska

 

6  września 2017 r. w naszych oddziałach przedszkolnych odbyło się spotkanie z policjantem z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu Panem Pawłem Głębockim. Tematem spotkania było zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego oraz wdrożenie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Pan policjant w formie praktycznej przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię.   Następnie przekazał informacje na temat  zachowania się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Na zakończenie wizyty przedszkolaki w podziękowaniu policjantowi za przyjście głośno bili brawo. 

                                                                                       Magdalena Kosińska

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

Lepsze jutro z RMF J

Zamieszczono 09 września  2017 r. Monika Buzarewicz

     To najpiękniejsza klasa w całej szkole. Ta klasa wygląda jak na filmach. Jest taka ładna. Kolorowa. Super! Bardzo nam się podoba. Teraz już chyba nikt nie będzie narzekał na lekcjach- mówili na antenie RMF FM nasi uczniowie.

     Nasza szkoła znalazła się wśród 5 placówek w Polsce wyróżnionych w akcji: „Lepsze jutro z RMF 2017”. RMF wsparł finansowo remont sali i wyposażył pracownię języka polskiego. Wielki finał akcji „Lepsze jutro z RMF” odbył się 8 września 2017 roku. Wielokrotnie gościliśmy na antenie ogólnopolskiego radia.

     Wakacje były bardzo pracowite, ale było warto! Wszystko zaczęło się od zgłoszenia szkoły do akcji „Lepsze jutro z RMF”. Mieliśmy dużo szczęścia. Zostaliśmy wyróżnieni, jako jedna z zaledwie 5 szkół w kraju. Sala przeznaczona na pracownię polonistyczną została gruntownie wyremontowana ze środków RMF i przy wsparciu gminy Boguszów-Gorce. Od radia otrzymaliśmy kompletne wyposażenie: tablicę interaktywną, kserokopiarkę, drukarkę, laptopa, zestaw głośników, projektor, zastaw audiobooków z lekturami, zestaw słowników, zestaw mebli, stoliki i krzesła dla uczniów.

Dziękujemy za lepsze jutro!

 

Zobacz, jak świętowali nasi uczniowie:

http://www.rmf24.pl/raporty/raport-lepsze-jutro/boguszow/news-az-chce-sie-uczyc-boguszow-gorce-ma-multimedialna-pracownie-,nId,2437907

 

 

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

OTWARCIE NOWYCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PRZY ULICY BRONIEWSKIEGO

Zamieszczono 09 września  2017 r. Renata Mika

 

            01 września 2017 r. rodzice i dzieci, miały możliwość zwiedzenia nowo otwartych oddziałów przedszkolnych przy ulicy Broniewskiego, a 4 września dzieci rozpoczęły zajęcia w oddziałach. W nowym obiekcie powstały nowe, w pełni wyposażone, cztery piękne i kolorowe sale edukacyjne, łazienki, pomieszczenia socjalne i zaplecze żywienia.  Oddziały są przeznaczone dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Układ funkcjonalny budynku został tak zaprojektowany, aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie pomieszczeń, odpowiednie warunki higieniczno - sanitarne BHP. W bieżącym roku szkolnym funkcjonować będą 4 oddziały, które mają już swoje nazwy. Grupa najmłodsza „ Motylki” to 2-4 latki, wych. p. Anna Banaszek i p. Magdalena Kosińska oraz pomoc nauczyciela p. Bernardyna Wańczyk. Grupa „Misiaczki” 4–5 latki, wych. grupy p. Angelika Wietecka. Grupa średniaków „Biedroneczki” 5 latki, wych. p. Renata Mika. Grupa najstarsza ,,Słoneczka” 6 latki wych. p. Agnieszka Matuszewska. Zajęcia z j. angielskiego prowadzić będzie p. Tomasz Karolczyk, rytmikę p. Sławomir Glinkowski, logopedię p. Ewelina Kamińska – Sawicka, religię ks. Grzegorz Fabiński.  Wsparciem dla wszystkich grup będzie p. Anna Dybiec, p. Edyta Mierzchała, p. Beata Milczarek, p. Krystyna Redka oraz p. Barbara Lisiewicz.  Do przedszkola uczęszczać będzie 100 dzieci.

Życzymy wszystkim Przedszkolakom

wielu radosnych chwil wypełnionych zabawą i nauką,

sukcesów oraz tego, aby każdy dzień spędzony

w naszych oddziałach przedszkolnych z kolegami i koleżankami

był pełen uśmiechu!

Wychowawcy

Galeria zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Zespół Szkół Samorządowych

ul. Staszica 5, 58-371 Boguszów-Gorce, tel/fax. 074 844 03 60

e-mail: pspnr5@wp.pl