Akademia z okazji odzyskania niepodległości

Zamieszczono 24 Listopada 2008r.     Krystian Ogrodnik

W dniu 07.11.2008r uczniowie klasy II ,,a”przygotowali akademię z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.            Uroczystość odbyła się w sali numer 6. Na spotkanie zapraszano po trzy klasy. Inscenizację uświetnili grą na gitarach wychowawca klasy II ,,a”, Pan Krystian Ogrodnik oraz uczniowie Damian Góral i Michał Łata. Tereny Polski podzielone były między trzy kraje: Rosję, Austrię i Prusy. Akademia upamietniła datę 11-go listopada 1918 roku, kiedy po 123 latach Polska zaistniała ponownie na mapie Europy. Uczniowie przypomnieli o 90. rocznicy wyzwolenia spod niewoli zaborców.

,,Do Narodu” (fragment)

Jakub Jasiński

Ojczyzno! Kraju drogi, czyliż już dla ciebie,

Nie ma szczęścia na ziemi ni litości w niebie?

Czyliż wiecznie zgnębiony pod groźnym toporem

Juz Polak nie potrafi też umrzeć z honorem?

Przebóg, czy to sen miły, czyliż też na jawie

Widzę broń w dłoni Polski ku wielkiej wyprawie!

             Przez okres zaborców Polacy zrywali się wiele razy do walki o niepodległość. Należy wspomnieć powstanie listopadowe (1830-1831), powstanie styczniowe (1863) i powstania śląskie. Tożsamość narodowa przetrwała nie tylko dzięki walce zbrojnej. Przekazywano w rodzinach mowę, tradycję i kulturę. Pamiętano o ojczyźnie w literaturze i sztuce. Akademia trwała 25 minut i miała na celu upamiętnienie tak doniosłej rocznicy. My uczniowie bardzo chcemy, aby nasze koleżanki i koledzy wiedzieli, co oznacza data 11.11.1918 rok.

 Dla warsztatów dziennikarskich

E. Lellin i D. Łagan