Konkurs „Wzorowa Łazienka 2016”

Nadrzędnym celem programu jest poprawa stanu higieny i czystości w polskich szkołach, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i dbałość o zdrowie najmłodszych. Jak to robimy? Fundujemy zwycięskim szkołom generalny remont szkolnej łazienki o wartości 30 000 zł, a 200 wyróżnionym szkołom roczny zapas produktów Domestos.

Konkurs realizowany jest za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.wzorowalazienka.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są od 7 czerwca 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

Regulamin programu dostępny pod linkiem: http://www.wzorowalazienka.pl/files/regulamin.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Konkurs plastyczny „Krwiodawstwo”

Konkurs dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na tematykę honorowego krwiodawstwa i pokazanie talentu uczestników w szerszym gronie odbiorców. Uczestnicy poprzez przekazanie swojej pracy konkursowej przyczynią się do szerzenia idei honorowego krwiodawstwa.

Tematyka pracy konkursowej musi dotyczyć honorowego oddawania krwi.

Pracę należy podpisać lub dołączyć do niej informację: imię i nazwisko twóry pracy, nazwę miejscowości, w której zamieszkuje, nr tel – kontaktowy (może być do rodzica/opiekuna prawnego lub nauczyciela)

Konkurs trwa od 15 września 2016r. do 30 października 2016r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w
listopadzie 2016r.

Konkurs organizowany jest przez: www.rckik.walbrzych.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS „W KREGU FANTASY”

Konkurs adresowany jest do uczniów dolnośląskich gimnazjów i szkół średnich.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

a)      nadesłane prace nie mogą być dotychczas publikowane (także w Internecie) lub nagradzane w innych konkursach;

b)      prace niezgodne z regulaminem oraz dostarczone do siedziby organizatora po terminie nie będą brane pod uwagę;

c)     konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach (można wziąć udział w obu lub w jednej):

-  praca literacka:

      • dwie prace wyłonione na etapie szkolnym;
      • opowiadanie fantasy do 6 stron formatu A4, czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5;
      • tematyka opowiadań V edycji musi opierać się  na tekście źródłowym.

-  praca plastyczna utrzymana w konwencji fantasy:

§  pięć prac wyłonionych na etapie szkolnym;

§  technika dowolna, format A3;

§  oryginał pracy należy dostarczyć do Dolnośląskiej Biblioteki

Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego do Działu Pracy z Dziećmi

50-116 Wrocław, Rynek 58;

§  praca może być zainspirowana tekstem źródłowym.
 

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych (2 osoby w kategorii literackiej, 5 osób w kategorii plastycznej) należy przysłać do 05 XII 2016 r.

 

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znaleźć można na stronach:

http://www.gim29.wroc.pl/ w zakładce: Działania i pasje - W kręgu fantasy

www.wbp.wroc.pl. w zakładce: Dla dzieci.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Czas oddawania prac: od 03.10.2016 r. do 15.11.2016 r.

Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne w kategoriach wiekowych:

·        dzieci od 4 do 6 lat

·        dzieci od 7 do 9 lat.

Celem konkursu jest rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości dzieci z trudnościami artykulacyjnymi, prezentacja umiejętności oraz zdolności plastycznych.

W ramach Konkursunależy wykonać pracę plastyczną ilustrującą łakocie z koszyczka babuni, zawierające w swej nazwie głoski z szeregu syczącego (s, z, c, dz) i/lub szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż).

Format pracy: A4.

Technika: dowolna.

Wykonane prace przynosimy do Pani Eweliny Kamińskiej – Sawickiej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o konkursie:

http://tw-24.pl/ruszamy-z-wielkim-konkursem/