Już po raz drugi otrzymaliśmy

 międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi

 Zamieszczono 06 listopada 2011r.  Anna Kogut

         Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Szkoły dla Ekorozwoju w Krakowie. 124 polskie szkoły spełniły wysokie międzynarodowe standardy i trafiły w tym roku do czołówki niespełna 15 000 placówek na świecie, które skrupulatnie monitorują i ograniczają swoje negatywne oddziaływanie na środowisko.

Czym jest „ Zielona Flaga” ?

„Zielona Flaga" jest tytułem, które nadawane jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco - Schools (www.eco-schools.com) Program Eco-Schools realizowany jest od 1994 roku, jak na razie uczestniczy w nim ok. 15.000 szkół w 43 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie - Zieloną Flagę. Eco-Schools - jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi. 

Certyfikaty są przyznawane szkołom na rok szkolny i mają zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych w szkołach i odnawiania certyfikatu.

Szczegóły na stronie organizacji:

http://www.ekoszkola.pl/pl/blog/aktualnosci/2011/09/27/217-eko-certyfikatow-trafilo-do-szkol

                                                              koordynator działań ekologicznych Anna Kogut

------------------------------------------------------------------------------------------------