Podczas festynu podsumowującego projekt można było obejrzeć   przygotowany: film i folder o walorach przyrodniczych gminy, wystawę zdjęć, film z przebiegu zajęć, zielniki. Przygotowane materiały z zainteresowaniem oglądali zaproszeni goście, rodzice i uczniowie. Podczas festynu  zwycięzcy konkursu fotograficznego zostali nagrodzeni dyplomami, książkami i pendrivami. Wszyscy uczniowie, którzy wykonali budkę na aukcję nagrodzono dyplomami i przewodnikami do rozpoznawania ptaków, ufundowanymi przez Radę Rodziców, a dla najbardziej zaangażowanych uczniów w realizację projektu szkoła otrzymała 15 nagród książkowych od Prezesa Klubu Przyrodników – pana Andrzeja Jermaczka. Przygotowana  wystawa najpiękniejszych 50 zdjęć przyrodniczych wydrukowanych w formacie A4  umieszczonych w antyramach, tak podobała się władzą miasta, że poproszono nas o przedstawienie jej w Urzędzie Miasta na posiedzeniu Rady Miasta, a następnie na  spotkaniu dyrektorów szkół z przedstawicielami kuratorium oświaty. Wystawa następnie trafiła  do  Biblioteki Miejskiej, mieszkańcy będą mogli ją oglądać do końca sierpnia. Ostatecznie trafi na ściany holu szkoły.

Burmistrzowi Miasta wręczono folder o walorach przyrodniczych Gminy Boguszów-Gorce w formie elektronicznej i wydrukowanej, z prawem do powielania na potrzeby promocji walorów przyrodniczych gminy. Koordynatorzy projektu otrzymali od Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej podziękowanie za całokształt działań związanych ze zorganizowaniem, koordynowaniem  i realizacją projektu , za wkład w promowanie piękna przyrody naszej gminy oraz rozwijanie zainteresowań i pasji tutejszej młodzieży. Projekt był prezentowany przez pana Piotra Wasiaka na spotkaniu Zarządu Klubu Przyrodników w Stacji Terenowej w Owczarach. Pan Wasiak  przedstawił założenia, przebieg i swoją  współpracę ze szkołą  w ramach projektu.

Projekt otrzymał wiele pozytywnych opinii. Zaproponowano  współpracę  szkoły z Klubem Przyrodniczym, w związku z powstającą w  Uniemyślu  Stacją Terenową Klubu Przyrodników.  Festyn był ostatnim oficjalnym etapem projektu, bo tak naprawdę nasz projek nigdy się nie zakończy. U tych uczniów, w których została zaszczepiona pasja odkrywania i poznawania tajemnic przyrody, fotografowania, projet będzie trwał, być może do końca życia? Może zadecyduje o wyborze szkoły i kierunku studiów?  A może będzie pasją, która pozwoli na oderwanie się od codziennej szarości życia, na inne spojrzenie na świat? Świat, którego funkconoanie zależy od ludzi, którzy potrafią widzeć piękno natury i żyć w harmonii z nią.

Autorzy i koordynatorzy projektu, jeszcze raz  serdecznie dziękują  młodzieży i wszystkim, którzy pomagali i brali udział w działanich projektu.

                                                                                                         Anna i Adeart Kogut

Więcej zdjęć ...