V Zimowe Ptakoliczenie

          Już po raz piąty, braliśmy udział w Zimowym Liczeniu Ptaków w Parkach i Ogrodach, w tym roku zwanym Zimowym Ptakoliczeniem. Jak zwykle  na głównej tablicy ogłoszeń w szkole, pojawiła się informacja o akcji jeszcze  przed feriami, a w poniedziałek rozwiesiliśmy na trasie liczenia stożki tłuszczu, które otrzymaliśmy z nadleśnictwa od pana Zdzisława Miśka.Z OTOP otrzymałam znaczki z  „ bogatką” dla uczestników wycieczki.

O przebiegu wycieczki przeczytać można na ogólnopolskiej stronie dla młodych miłośników ptaków OTOPJunior- http://www.otopjunior.org.pl/pl/blog/akogut/682

Bez  wątpienia, my również stwierdziliśmy, że sikora bogatka jest najczęściej spotykanym ptakiem w otoczeniu człowieka. A oto wyniki naszego liczenia: 20 gatunków – 301 osobników. Zaobserwowane gatunki ptaków: dzwoniec, sikora bogatka, modra, wróbel domowy, grubodziób, sojka, sroka, krzyżówka, kos, sierpówka, kwiczoł, gil, szczygieł, dzięcioł duży, dzięciołek, pełzacz, zięba, kowalik, kruk, myszołów. Niektóre możemy zobaczyć w galerii poniżej.

Galeria ptaków ...