Szkolny Konkurs ,,Mistrz Ortografii” dla klas I – III

W dniu 02.03.2009r. w szkole odbył się międzyklasowy Konkurs Ortograficzny dla klas I-III. Do konkursu przystąpiło 26 uczniów, którzy chcieli sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne.

     Celem konkursu ortograficznego było szerzenie wśród uczniów nawyków nad poprawnością ortograficzną, a zarazem zwrócenie uwagi na poprawną pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi i gramatyczno-stylistycznymi, oraz zdobycie przez uczniów umiejętności poprawnego pisania trudnych wyrazów pojawiających się już w klasie pierwszej.

Treść dyktanda dostosowana była do możliwości uczniów dla poszczególnych klas I, II, III. W czasie pisania dyktanda, oprócz troski o poprawność, doszło jeszcze napięcie, czy uda się nadążyć z pisaniem. Dyktowany tekst był powtarzany zdanie po zdaniu na każdą prośbę dziecka. Po napisaniu tekstu przez uczniów, dyktando zostało jeszcze raz przeczytane przez prowadzącego.

Konkurs przygotowała i przeprowadziła Ewa Kantorowska. 

Zwycięzcami zostali:

Klasa I

1.      Michalak  Filip  kl. Ib                        I m-c

2.       Mazurek  Alicja   kl. Ia                     II m-c

3.      Morawski  Adrian   kl. Ib                  III m-c

Klasa II

1.      Nędza  Piotr   kl. IIb                         I m-c

2.      Kałucka  Zofia   kl. IIb                      II m-c

3.      Lisiewicz  Patrycja   kl. IIa                III m-c

Klasa III

1.      Burakowski  Piotr   kl. IIIb               I m-c

2.      Słowik  Katarzyna   kl. IIIb              II m-c

3.      Niewiara  Nikola   kl. IIIa                 III m-c

Galeria zdjęć...