Pierwszy „DZIEŃ dla NATURY 2000”

          Zamieszczono 11 maja 2010r.      Anna Kogut

           Dnia 7 maja obchodziliśmy w naszej szkole po raz pierwszy „DZIEŃ dla NATURY 2000” - to  nowa cykliczna akcja informacyjno-edukacyjna, której celem jest przeprowadzenie, dla młodzieży i dzieci, kampanii podnoszącej świadomość ekologiczną. Na terenie gminy Boguszów-Gorce znajduje się obszar naturowy –  „GÓRY KAMIENNE”, obejmujący między innymi: masyw Dzikowca, Lesistej Wielkiej oraz fragment Gór Wałbrzyskich i leżące pomiędzy nimi malownicze kotliny, a  już niebawem niemal cała nasza gmina zostanie objęta obszarem naturowym - SUDETY WAŁRZYSKO-KAMIENNOGÓRSKIE, czuliśmy się zobowiązani przyłączyć do ogólnopolskiej akcji. W przyjaznej atmosferze Miejskiej Publicznej  Biblioteki w Gorcach,  zebrała się zainteresowana młodzież i nauczyciele. Udziałem w naszych obchodach zaszczycili nas również pan wiceburmistrz Paweł Sosialuk, pani Agnieszka Zdeb oraz pan Józef Waliszewski, który od lat uczestniczy we wszystkich naszych ekologicznych akcjach. Szkoda, że nie mogli przybyć inni zaproszeni goście.

Obchody rozpoczęliśmy informacjami o tym, czym jest NATURA 2000 ? - że idea funkcjonowania opiera się na założeniu, że ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków na obszarach sieci będzie realizowana w warunkach gospodarczego użytkowania terenu, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Jest to taka forma  rozwoju cywilizacyjnego, która zakłada pogodzenie celów ekologii, ekonomii, socjologii i kultury, czyli zapewnienie ludziom dobrobytu przy jednoczesnym zagwarantowaniu utrzymania zasobów biologicznych, różnorodności biologicznej i procesów ekologicznych. A prowadzenie gospodarki rolnej zgodne z potrzebami zagrożonych gatunków, może być  źródłem dodatkowych korzyści finansowych dla rolników uczestniczących w programach rolno środowiskowych.           Następnie uczestniczyliśmy w prezentacji multimedialnej przedstawiającej obszary naturowe i walory przyrodnicze Gminy Boguszów-Gorce, przygotowanej przez współpracującego z naszą szkołą, pracownika Klubu Przyrodników, ornitologa pana Piotra Wasiaka. Pan Wasiak jest mieszkańcem naszego miasta, od wielu lat  prowadzi monitoring naszego regionu, doskonale wie gdzie, co rośnie, co śpiewa, zna wszystkie tajemnice przyrody naszej gminy i mógłby o nich opowiadać godzinami. Pan Piotr zapoznał nas z obszarami naturowymi  i gatunkami chronionymi w naszej gminie. Przedstawił nam wyjątkowość naszego bogactwa przyrodniczego. Występuje u nas aż 19 typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 12 gatunków ptaków, 14 gatunków innych zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

 Mamy u nas ostanie fragmenty w Europie jaworzyn miesiącznicowych, a duże zróżnicowanie siedlisk sprzyja występowaniu tak rzadkich w skali Europy gatunków ptaków, jak derkacz, kropiatka, gąsiorek, pokrzewka jarzębata czy sóweczka. Mamy na terenie gminy bobry, wydry, ginące gatunki nietoperzy i wiele rzadkich zagrożonych w skali Europy gatunków roślin, jak: paprotnik kolczysty, widłak goździsty, czy 5 gatunków storczyków. Zachęcam do przeczytania jednego z artykułów o naszych obszarach pana Piotra :http://www.kp.org.pl/pdf/bociek/89.pdf

Następnie obył się I konkurs z okazji „ Dnia dla NATURY 2000”, do którego przygotowali się zarówno uczniowie gimnazjum, jak i szkoły podstawowej. Okazało się, że uczennice z 6b pobiły gimnazjalistów i zajęły:

I miejsce: Patrycja Kaczmarek

II miejsce Paulina Chuchra

III miejsce Dagmara Marszałek

IV miejsce  zajęli, egzekwo uczniowie klasy I b gimnazjum:

Marcin Opalski i Marcin Chojnacki.

Konkurs nie był łatwy, wymagał znajomości podstaw prawnych, założeń, konwencji międzynarodowych,  programów NATURY 2000 oraz wiedzy o naszym obszarze naturowym.

Nagrody dla zwycięzców ufundowali: pan dyrektor Leonard Górski i Klub Przyrodników ( książki, płyty multimedialne). Wszyscy otrzymali reklamowe gadżety (koszulki, opaski odblaskowe, smycze, ołówki, znaczki reklamujące Naturę 2000, które otrzymaliśmy od koordynatora święta w Polsce- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie ).

A po konkursie grupa największych zapaleńców z koła przyrodniczego i ekologicznego wyruszyła na zajęcia terenowe w okolice obszarów naturowych pod Chełmcem- „MASYW CHEŁMCA”

Pogoda nam dopisała, a wrażeń przyrodniczych z panem Piotrem Wasiakiem nigdy nie brakuje. Już w ogródkach działkowych śpiewała muchołówka mała, na łąkach odezwała się przepiórka, a na rozlewisku pod Mniszkiem rewelacja, wśród stałych bywalców, stada kaczek krzyżówek pływała para łysek i perkozek, to bardzo rzadkie gatunki ptaków na tej wysokości Polski. Pan Piotr wyjaśniał dlaczego takie rozlewiska są cennymi siedliskami dla ptaków i miejscem rozrodu, ginących w największym tempie płazów. Po drodze ciągle coś obserwowaliśmy, a to żaby trawne, jaszczurki żyworodne, trznadle, skowronki, myszołowy. Kiedy wchodziliśmy w ścianę lasu usłyszeliśmy kukanie kukułki, no i mieliśmy stwierdzenie gatunku na stronę Spring Alvie. W lesie zieleniły się już młode liście buków, kiedy pan Piotr powiedział, że są jadalne i można z nich robić sałatkę wiosenną, wszyscy chcieli spróbować. Po drodze uczniowie smakowali szczaw polny, szczawik zajęczy, czosnek niedźwiedzi, bo większość naszych dziko występujących roślin jest jadalna.

I tak wędrowaliśmy przez jaworzyny i lasy klonowo-lipowe porastające stoki, żyzne buczyny, łęgi. Pod nogami  z rumowisk wypływały wysięki podziemnych cieków, porośnięte kwitnącymi lepiężnikami, kaczeńcami. Śpiewały ptaki, wokół rozpościerał się zapach budzącego się do życia lasu. Chyba nikt z nas nie miał wątpliwości, dlaczego musimy ocalić takie miejsca.

Pełni przyrodniczych emocji wracaliśmy do domu, młodsi uczniowie zasypywali Pana Piotra setkami pytań. I  mieliśmy jeszcze jedno spotkanie, z zaskrońcem, niestety gad zginął pod kołami jakiegoś pojazdu. Leżał na drodze.

Tak wiele istnień człowiek zabija świadomie i nieświadomie, dlatego zrozumienie idei zachowania różnorodności biologicznej, ochrony całego bogactwa przyrodniczego Ziemi, jest naszym obowiązkiem, a pomóc nam w tym ma między innymi tworzenie obszarów chronionych NATURA 2000.

Tak to spędziliśmy „ Dzień dla NATURY 2000”, który wpisze się na listę naszych cyklicznych akcji ekologicznych. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować i brali udział w obchodach.

                                                                                                                      Organizator : Anna Kogut

Galeria zdjęć ...