„Obszary Natura 2000 na terenie gminy

Boguszów-Gorce i Czarny Bór”

Zamieszczono 20 Czerwca 2011r.     Anna Kogut

         6 czerwca 2011 r. W Miejskiej  Publicznej  Bibliotece w Gorcach  odbył się pierwszy międzygminny konkurs organizowany w ramach udziału w projekcie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków OTOP: „Rozwiń skrzydła– zostań animatorem przyrodniczym” Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców gminy na temat walorów przyrodniczych regionu oraz lokalnych obszarów Natura 2000, sąd zrodził się pomysł zorganizowania konkursu, który zmobilizuje młodzież do opanowania wiedzy o przyrodzie swoich gmin. Przygotowanie do konkursu wymagało zdobycia wiedzy na temat idei i podstaw prawnych tworzenia sieci obszarów NATURA 2000 w Europie, oraz zaznajomienie się z obszarami leżącymi na terenie gmin, pod kątem występowania typów siedlisk i gatunków priorytetowych, które młodzież musiała rozpoznać na zdjęciach. Przed konkursem pan Piotr Wasiak przedstawił prezentację o naszych obszarach naturowych. Uczniowie wykazali się dużą znajomością tematu.

Pierwsze miejsce zdobyła uczennica naszego gimnazjum - Paulina Chuchra, miejsce drugie uczeń Gimnazjum w Czarnym Borze – Mariusz Kurnyta, miejsce trzecie Magda Chruślicka. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni książkami, grami edukacyjnymi, rozwijającymi ich zainteresowania przyrodnicze- atlasy ptaków, motyli, zwierząt i roślin. Nagrody ufundowała Rada Rodziców naszej szkoły i Koło SLD dzielnicy Gorce. Podziękowanie sponsorom złożono na ręce Pana Józefa Waliszewskiego, który od lat jest zawsze obecny na naszych przyrodniczych projektach. Przyroda jest również jego pasją, co udowodnił wykazując się znajomością gatunków i obszarów naturowych  naszej gminy.

Pragnę jeszcze podziękować pracownikom biblioteki za możliwość przeprowadzenia konkursu w przyjemnej atmosferze,  Pani Jolancie Świerczyńskiej za upieczenie pysznego ciasta truskawkowego, które umiliło zmagania konkursowe oraz Panu Piotrowi Wasiakowi, który od wielu lat wspiera fachową siłą edukację ekologiczną naszych uczniów.

Galeria zdjęć ...