Zajęcia pozalekcyjne
w Zespole Szkó
ł Samorządowych w Boguszowie-Gorcach

rok szkolny 2016/2017

Wykaz zajęć dodatkowych 2016/2017

I półrocze

II półrocze

 

Zespół Szkół Samorządowych

ul. Staszica 5, 58-371 Boguszów-Gorce, tel. 074 844 03 60

e-mail: pspnr5@wp.pl  gimnazjumnr2_24@o2.pl