Dokumenty i formularze do pobrania

REKRUTACJA 2019/2020

Dokumenty do pobrania:

Oddziały Przedszkolne

Szkoła Podstawowa

-------------------------------------------------------------------------

 1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2018-2019

 2. Informacja rodzica o zmianie szkoły

 3. Karta zapisu na świetlicę

 4. Oświadczenia do PSP

 5. Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego

 6. Odroczenie-oświadczenie rodzica

 7. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 8. Oświadczenie ochrona danych osobowych

 9. Podanie o duplikat legitymacji

 10. Podanie o duplikat świadectwa

 11. Podanie o zwolnienie z w-f

 12. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PSP NR 5

 13. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PSP Z POZA OBWODU

 14. Wniosek rodzica o nauczanie indywidualne

 15. ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KL. I z OBWODU SZKOŁY

 16. Zgoda rodzica lub opiekuna Gimnazjum

 17. Zgoda rodzica lub opiekuna PSP

 

1. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Boguszowie-Gorcach + Aneks.
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
4. Regulamin Rady Rodziców.
6. Procedura wydawania duplikatów dokumentów.
7. Procedura organizacji nauczania indywidualnego.
8. Procedura składania skarg i wniosków.
9. Procedura zwolnienia z drugiego języka obcego.