Dokumenty i formularze do pobrania

1. ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KL.I z OBWODU SZKOŁY
2. Wniosek rodzica LUB opiekuna o przyjęcie dziecka do Szkoły   podstawowej nr 5
3. PODANIE O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ
4.  PODANIE O SPORZĄDZENIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY
5. PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
6. Wniosek rodzica o nauczanie indywidualne
7. PODANIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
8. WNIOSEK RODZICA O ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
9. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2017-2018

 

1. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Boguszowie-Gorcach + Aneks.
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
4. Regulamin Rady Rodziców.
5. Procedura w-f.
6. Procedura wydawania duplikatów dokumentów.
7. Procedura organizacji nauczania indywidualnego.
8. Procedura składania skarg i wniosków.
9. Procedura zwolnienia z drugiego języka obcego.
10. OŚWIADCZENIA DO PSP