„ To sprawa nie byle jaka, zrobić domek dla ptaka „

Uczniowie biorący udział w programie Równać Szanse

POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

 

Realizujący projekt: „ODKRYWAMY WALORY PRZYRODNICZE NASZEJ GMINY„

 Serdecznie zapraszają na prezentację pod tytułem : 

„ JAKIEGO TYPU BUDKA LĘGOWA MOŻE PRZYCZYNIĆ SIĘ DO OCHRONY RZADKICH, ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM GATUNKÓW PTAKÓW”

Prezentacja odbędzie się dnia 8 lutego 2008 r.

w sali nr 6

od godziny 9.00

Poprowadzi ornitolog pan Piotr Wasiak

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i zainteresowanych tematem mieszkańców naszej dzielnicy!

Prezentacja ma na celu zapoznać odbiorców, jak odpowiednio prowadzone zabiegi ochrony ptaków mogą przyczynić się do zwiększenia liczebności rzadkich, zagrożonych wyginięciem gatunków. Jest zaproszeniem do wykonania odpowiedniego typu budki lęgowej na  „ Aukcję budek lęgowych” , która odbędzie się pod koniec marca w bibliotece w Gorcach. Od piątku możemy już zacząć budować odpowiednie typy domków, oczywiście młodsi uczniowie poproszą o pomoc dziadka, tatę czy starszego brata.      Wykonane budki można już przynosić po feriach do 20 marca, do Sali nr 11, do pani Anny Kogut ( z imieniem i nazwiskiem wykonawcy ). Pieniądze uzyskane z aukcji zostaną przekazane na rzecz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, z którym szkoła współpracuje od lat, a wszyscy wykonawcy otrzymają nagrody.