Wizyta w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałbrzychu

    Zamieszczono 12 Listopada 2010r.     Wioletta Sommerfeld, Anna Kogut

Dn. 19.10.2010r. chętni uczniowie naszego Gimnazjum wraz a opiekunami wybrali się na wycieczkę do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałbrzychu w ramach Dni Zdrowia Publicznego.

Zwiedzaliśmy pomieszczenia laboratoryjne:

·         Laboratorium Mikrobiologiczne zajmujące się badaniem próbek żywności i wody
w kierunku obecności i liczby drobnoustrojów, badaniem materiału biologicznego
w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

·         Laboratorium Chemii Wody wykonujące badania fizykochemiczne wody przeznaczonej do spożycia oraz kontrolę jakości wód powierzchniowych.

·          Laboratorium Badań środowiskowych zajmujące się poborem próbek, wykonaniem pomiarów i badań na stanowiskach pracy. Wykonuje również pomiary hałasu
i pomiary stężeń tlenku węgla w pomieszczeniach.

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w badaniu twardości wody, sprawdzeniu mętności wody i badaniu jonu amonowego w wodzie wodociągowej. Woda zabarwiła się na kolor żółty, co świadczyło o niskiej zawartości w niej amoniaku. Nie obyło się bez badania hałasu. Niektórzy próbowali krzyknąć jak najgłośniej. Okazało się, że osiągnęli aż 100 dB, przy czym dopuszczalny próg słyszalności wynosi 80 dB.

Zostaliśmy również zaproszeni na wykłady otwarte dotyczące zachowania się w lesie – narażenia na kleszcze, które mogą przenosić choroby zakaźne: kleszczowe zapalenie mózgu
i boreliozę. Aby zapobiec zakażeniu należy w trakcie wycieczek do lasu ubierać się szczelnie tj. okrywać głowę, zakładać koszulę z długimi rękawami i spodnie z długimi nogawkami oraz obuwie zakrywające stopy, nie buszować bez konieczności w zaroślach na granicy lasu łąki, unikać pobytu w rejonach zakażonych.

Dowiedzieliśmy się jak bezpiecznie robić zakupy produktów chemicznych. Dodatkowo otrzymaliśmy materiały promocyjne i gazetki zawierające najważniejsze informacje
o zagrożeniach dla zdrowia i możliwości im przeciwdziałania.

Wycieczka okazała się bardzo pouczająca. Zdobyta wiedza pomoże nam lepiej dbać
o własne zdrowie i posłuży do dokonywania wyboru właściwych zachowań. Zdrowie jest bowiem naszym najcenniejszym skarbem, danym nam raz na całe życie.

Galeria zdjęć ...