Nasza szkoła w Europejskiej Sieci Edukacji

w Zakresie Nauczania Przedmiotów Ścisłych

           Zamieszczono 30 Kwietnia 2011r.       Adeart Kogut

       W kwietniu nasza szkoła przystąpiła do projektu SEEP (Science Education European Platform) tj. Europejskiej Sieci Edukacji w Zakresie Nauczania Przedmiotów Ścisłych, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Lifelong Learning Programme.

Celem projektu jest zbudowanie sieci promującej współpracę europejską i wspierającą innowacyjność w  dziedzinie edukacji przedmiotów ścisłych w szkołach gimnazjalnych, a także:

1.       Wzmacnianie europejskiego wymiaru nauczania przedmiotów ścisłych i współpracy naukowej w tym zakresie.

2.       Udoskonalanie nauczania przedmiotów ścisłych.

3.       Ulepszenie jakości poradnictwa zawodowego dla uczniów.

4.       Udoskonalenia kompetencji nauczycieli i kierownictwa szkół w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych.

5.       Wymiana i rozpowszechniania informacji, prac badawczych, dobrych praktyk oraz innowacji w dziedzinie nauczania przedmiotów ścisłych.

6.       Promocja oraz ułatwianie transferu i wymiany istniejących innowacyjnych rozwiązań w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych.

7.       Zwiększenie atrakcyjności nauczania przedmiotów ścisłych w Europie.

Strona internetowa projektu: http://www.seepnetwork.eu