„Rozwiń skrzydła"

- zostań animatorem przyrodniczym

        Zamieszczono 08 Maja 2011r.       Anna Kogut

        10-osobowa grupa młodzieży pod opieką wolontariuszy OTOP - nauczycielki pani Anny Kogut i ornitologa pana Piotra Wasiaka, prowadzi lokalną kampanię edukacyjną. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców gminy na temat walorów przyrodniczych regionu oraz lokalnych obszarów Natura 2000. Projekt skierowany jest do osób, które zamieszkują obszary Natura 2000 lub ich bezpośrednie sąsiedztwo.

      Gmina Boguszów-Gorce ma niewielką powierzchnię, ale odznacza się wysokimi walorami przyrodniczymi, o czym świadczy fakt, że na jej terenie zlokalizowane są 3 obszary Natura 2000, w obrębie których znalazł się cały obszar gminy. Wynika to z faktu, że zachowały się tu stanowiska wielu rzadkich i ginących typów siedlisk oraz stanowisk gatunków roślin i zwierząt. Gmina Boguszów-Gorce ma w skali Polski duże znaczenie dla ochrony rzadkiego siedliska jaworzyn z miesiącznicą trwałą, które zajmują duże powierzchnie w Masywie Dzikowca. Zwraca również uwagę występowanie wielu rzadkich gatunków ptaków oraz nietoperzy.

Czytaj więcej ...