Spartakiada mikołajkowa szkoły podstawowej

Już po raz kolejny w naszej szkole odbyła się Spartakiada Świąteczna. Nasi uczniowie klas I – IV w duchu sportowej rywalizacji zmagali się w konkurencjach sportowych. Wszyscy zostali zapoznani z regulaminem i konkurencjami spartakiady. Jak w ubiegłych latach każda klasa wytypowała 8 osobowe drużyny (4 dziewczynki,  4 chłopców) do udziału w poszczególnych konkurencjach:

1.      Bieg po śnieżki

2.      Toczenie kuli śniegowej

3.      Bieg przez płotki

4.      Trafianie kręgli

5.      Wyścigi na sankach

Każda klasa miała ze sobą transparenty, panowała gorąca atmosfera oraz świąteczny nastrój. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani przez Mikołaja słodyczami i owocami ufundowanymi przez przyjaciół naszej szkoły.

                                                                                                                  Renata Mika