„Sprzątania Świata” 2008

Zamieszczono 15 Października 2008r.     Anna Kogut

Polskie lasy są jednym z największych skarbów naszej przyrody, z którym stykamy się praktycznie każdego dnia. Pokrywają one 28 procent powierzchni państwa. Są one nie tylko ostoją tysięcy gatunków roślin i zwierząt, ale szczególnie w obecnych czasach mogą skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Las pochłania dwutlenek węgla oraz inne szkodliwe substancje, produkuje tlen, stabilizuje wilgotność powietrza, chroni przed szkodliwym wpływem przemysłu, osłania gleby i wody, magazynuje wodę opadową i zmniejsza siłę wiatrów (w tym tornad, huraganów). Las wymaga zatem troski ze strony nas wszystkich, gdyż wszyscy korzystamy z jego dobrodziejstw.

Tegoroczna  akcja „Sprzątanie Świata” odbywa się pod hasłem: „Ziemia w twoich rękach”

Jubileuszowa 15. akcja Sprzątanie świata – Polska – Przebiega pod hasłem „Posprzątajmy polskie lasy!”

Niestety, praktycznie na terenie całej Polski, lasy są zaśmiecane, niszczone i podpalane. Musimy wszyscy o nie dbać i chronić każdego dnia. Leśnicy sami nie poradzą sobie z tym problemem. Dodajmy, że wszyscy ponosimy koszty sprzątania lasów, a przekraczają one rocznie 10.000.000 złotych! To potężna kwota, którą marnujemy – a czy nie lepiej byłoby te pieniądze wydatkować np. na ulepszenie leśnych parkingów i kempingów czy ścieżek przyrodniczych?

Jak zawsze prosimy nie tylko o posprzątanie, ale i nie śmiecenie i pilnowanie aby nie śmiecono! Nie tolerujmy tego - każde wykroczenie należy zgłaszać policji lub straży miejskiej, w swoim urzędzie gminy, a warto także mediom. Taka współpraca jest potrzebna i korzystna. Inaczej będziemy „walczyć z wiatrakami”.

Pamiętajmy, że „Sprzątanie Świata” to nie jednodniowy zryw, ale akcja, która ma pomóc w wyrobieniu postaw i zachowań, które w przyszłości powinny stać się stylem naszego życia.

Nasza szkoła przyłączy się do ogólnopolskiej akcji przez posprzątanie terenu szkoły oraz obszarów najbliższych ulic.  Razem z wychowawcami wyruszymy  na sprzątanie miejsc, gdzie często przechodzimy, a które nie są wolne od śmieci. Spróbujemy doprowadzić do porządku kolejny raz otoczenie, w którym najczęściej przebywamy.

Historia i założenia akcji „Sprzątania Świata”

Inicjatorką zorganizowania akcji Clean Up the World w Polsce, czyli Sprzątanie Świata – Polska jest Mira Stanisławska - Meysztowicz z „Fundacji Nasza Ziemia".

Oto krótka historia tego przedsięwzięcia.

 Pani Mira Stanisławska-Meysztowicz wierzyła, że zawsze jest odpowiedni czas, żeby zrobić coś dobrego. Swoją filozofię życiową zawdzięcza domowi rodzinnemu. Kiedy po latach myślała o rodzicach, to wiedziała, że byli to już ludzie XXI wieku. Wychowywała się w domu, w którym uczono poszanowania przyrody i traktowania całego otoczenia, jako czegoś bardzo bliskiego. Kształtowano przekonanie, że człowiek nie jest istotą nadrzędną, że jest częścią łańcucha życia i że jeżeli będzie niszczył inne formy życia, to w końcu zagłada czeka i jego. Cała planeta jest domem i dlatego spoczywa na nas odpowiedzialność za jej los. Granice państw są sztucznymi tworami, my zaś - ze wszystkimi ludźmi całej kuli ziemskiej - mamy wspólne powietrze, wody i ziemię. Nieszczęścia ekologiczne mają wymiar globalny.

W 1989 roku Jan Kierman, australijski biznesmen i żeglarz, człowiek bardzo wrażliwy,chciał zrobić coś dla poprawy stanu Zatoki Sydney, nad którą mieszkał i z którą czuł się bardzo związany. Tak zaczęła się akcja Sprzątanie Australii. Dla Miry Stanisławskiej - Meysztowicz przyłączenie się do niej było naturalne, bo jeszcze zanim Ian rzucił hasło społecznego sprzątania Zatoki, chodziła z workiem i sprzątała gdziekolwiek była. Nie mogła znieść widoku śmieci w pięknych miejscach. Po jakimś czasie pomyślała, że akcja, która tak świetnie przyjęła się w Australii, powinna dobrze funkcjonować również w Polsce. W Polsce były lokalne akcje ekologiczne, ale brakowało ogólnopolskiej kampanii, która aktywizowałaby wszystkich ludzi do dbania o środowisko.