Program Trzymaj formę

Zamieszczono 20 Maja 2009r.    Wioletta Sommerfeld, Mariola Klinkon

 Dnia 06.04.09r. obchodziliśmy w naszej szkole ,, Światowy Dzień Zdrowia”. Tego dnia odbył się szkolny turniej w ramach programu Trzymaj formę. Najważniejszym celem turnieju było uświadomienie uczniom jak ważne jest dbanie o stan własnego zdrowia. Uczniowie tego dnia mogli także poznać zasady udzielania pierwszej pomocy.

Turniej składał się z dwóch części: w pierwszej z nich, uczniom przedstawiono, podczas prezentacji multimedialnej, zasady zdrowego stylu życia. W drugiej części uczniowie prezentowali własne przygotowane wcześniej prace:

·         plakat pod hasłem: „Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć”,

·         przepis na zdrową potrawę.

Miłośnicy tańca mogli wykazać się umiejętnością tworzenia własnych układów tanecznych.

Wszystkie zadania klasy przedstawiały przed jury, w składzie: p. wicedyrektor K. Durska, p. pielęgniarka szkolna E. Petrymusz i p. R. Mika. Turniej wygrała klasa III a, drugie miejsce zajęła klasa II b. W nagrodę uczniowie otrzymali dyplomy i wielowitaminowe soczki.

06.04.09 odbył się także szkolny ,,Konkurs Wiedzy o Zdrowiu”. W konkursie udział wzięli przedstawiciele klas drugich naszego gimnazjum. Największą liczbę punktów w konkursie uzyskali: Angielka Winnik, Emilia Cerazy oraz Piotr Brzostek.

Podczas turnieju pani pielęgniarka zmierzyła BMI (wskaźnik masy ciała) wybranym uczniom. Wskaźnik ten ocenia proporcje masy ciała do wysokości.

Oto wzór na obliczanie  BMI=\frac{waga (kg)}{wzrost^2 (m)}

Jeżeli Twoje BMI przewyższa wartość 25 możesz podejrzewać u siebie nadwagę. Pamiętaj, że nadwaga to główny problem powodujący choroby układu krążenia.

Galeria zdjęć ...