Za 65 groszy możesz uratować dziecko

          Zamieszczono 07 Marca 2008r.     Paweł Głębocki

W lutym nasza szkoła wzięła wspólnie z Polskim Komitetem Narodowym Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF udział w zbiórce pieniędzy na dożywianie głodujących dzieci w Etiopii. Co roku w tym kraju umiera 130 tysięcy młodych ludzi. Co drugie dziecko cierpi głód. UNICEF z naszą pomocą funduje specjalne odżywki dla tych dzieci. Dzienna terapia dla jednego z nich to zaledwie 65 groszy. Dzięki waszemu zaangażowaniu w dwa dni zebraliśmy 92,20 zł, co pozwoli sfinansować dzienną terapię dla 141 potrzebujących dzieci.   Pieniądze zostały już przelane na konto UNICEF-u.

Chcielibyśmy Wam za to podziękować i zachęcić do brania udziału w innych akcjach charytatywnych, jakie odbywają się w naszej szkole.

                                                                                           Samorząd Uczniowski

            Strona internetowa UNICEF-u