Wizyta w Centrum Inicjatyw Unesco

w ramach projektuUnited by Unescoprogramu Comenius

 

                                                          

 

Nasza grupa ds. Programu Comenius w dniu 17 października 2012 roku wyjechała do Wrocławskiej siedziby Centrum Inicjatyw Unesco. Razem z koordynatorkami projektu p. Karoliną Can oraz p. Magdaleną Wintoniak wzięliśmy udział w bardzo interesujących warsztatach dotyczących działań centrum.

         UNESCO to skrót od United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Jej podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także budowanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

         Wrocławskie centrum działa już od 8 lat i zajmuje się między innymi:

v    prowadzeniem działań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie promowania i prowadzenia edukacji globalnej i europejskiej, edukacji dla demokracji, na rzecz praw człowieka oraz pokoju

v    działaniami na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności promowaniem idei budowania wspólnoty państw i narodów w oparciu o wzajemne zrozumienie, wymianę doświadczeń i osiągnięć na płaszczyźnie politycznej, społeczno - kulturowej, ekonomicznej i organizacyjnej, a także propagowaniem idei integracji europejskiej.

 

         Nasz Comeniusowy projektUnited by Unesco, jak sama nazwa wskazuje, łączy się z propagowaniem idei organizacji Unesco. Dlatego też p.Karolina Can i Magdalena Wintoniak postanowiły zapoznać nas z podstawowymi założeniami tej organizacji. Centrum zorganizowało dla nas prelekcję na ten temat. Pani Magdalena Kudelska (działaczka centrum) przedstawiła nam w bardzo przejrzysty sposób najważniejsze cele i inicjatywy Unesco Centre. Szczegółowe informacje na temat działalności centrum znajdują się na stronie www.unescocentre.pl.

W ramach warsztatów integracyjnych mieliśmy okazję poznać wolontariuszkę z Czech, Pecię, która opowiedziała nam o formach wolontariatu prowadzonych przez organizacje UNESCO. Wzięliśmy również udział w krótkim kursie języka czeskiego. Sprawiło nam to wiele radości.

          

         Pani Magdalena zachęciła nas do przystąpienia do Klubu Unesco. Kluby UNESCO są lokalnymi inicjatywami opartymi na działalności mającej na celu angażowanie klubowiczów w budowanie społeczeństwa opartego na szacunku dla żnorodności oraz odpowiedzialności za środowisko społeczne i naturalne. Szacunek dla różnorodności oznacza promowanie tolerancji, walkę z uprzedzeniami i stereotypami, poznawanie innych kultur oraz poszanowanie praw człowieka. Z kolei odpowiedzialność za środowisko społeczne i naturalne to przede wszystkim wiara w zmianę, która nie dokonuje się sama, to działanie, podejmowanie własnych inicjatyw oraz edukacja obywatelska.

         Nasza grupa Comeniusowa jest w trakcie tworzenia własnego statutu klubowego. Po zatwierdzeniu statutu przez Centrum Inicjatyw Unesco zostaniemy wpisani na krajową listę  klubów. O działaniach KLUBU będziemy systematycznie pisać na stronie internetowej szkoły oraz na łamach naszej gazetki  szkolnej.

         Ponadto, przedstawiliśmy działaczom centrum nasz projekt. Uzyskaliśmy od nich wsparcie merytoryczne oraz obietnicę współpracy przy przygotowaniach do obchodów Dnia Europejskiego.