Wieczór wróżb andrzejkowych zorganizowany przez klasę 3B Gimnazjum