WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

       Zamieszczono 09 Czerwca 2008r.     

    W szkolnym konkursie pod hasłem: "Fotografujemy przyrodę naszej gminy" wzięło udział 14 uczniów. Wpłynęły łącznie 64 prace. Najlepsze zdjęcia zostaną zaprezentowane w formie gazetki i nagrodzone na podsumowaniu projektu.

 Konkurs zorganizowano w ramach projektu szkolnego:„ODKRYWAMY WALORY PRZYRODNICZE NASZEJ GMINY”.  Programu Równać Szanse POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ  FUNDACJI WOLNOŚCI administrowanej przez POLSKĄ FUNDACJĘ DZIECI i  MŁODZIEŻY.

                                                                                        Anna i Adeart Kogut

Zobacz zdjęcia ...