Zespół Szkół Samorządowych w Boguszowie – Gorcach

Ogłasza zapisy

 

 

do klas pierwszych

Gimnazjum nr 2 w Boguszowie-Gorcach   ul. Staszica 5

 

na rok szkolny 2009/2010

Zapisy od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły w godz. 800 - 1500  

telefonicznie 074 8440360

   email: gimnazjumnr2_24@o2.pl

Text Box: Oferujemy:
Dwie nowoczesne pracownie informatyczne.
Multimedialne Centrum Informatyczne w bibliotece szkolnej.
Zajęcia wychowania fizycznego na hali OSiR Boguszów – Gorce
Od września 2009 boisko wielofunkcyjne przy szkole.
Członkostwo w organizacjach ekologicznych.
Różnorodne zajęcia dodatkowe w kołach zainteresowań.
Monitoring- bezpieczną, spokojną i miłą atmosferę. 
Wycieczki klasowe, dyskoteki oraz ciekawe zajęcia sportowo – integracyjne.
Konkursy przedmiotowe.
Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Dobre warunki do nauki i rekreacji.
 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki przyjęcia:

Złożenie podania potwierdzonego przez szkołę rejonową. Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu nie później niż 3 dni od daty otrzymania

 

Serdecznie zapraszamy !